Vil ha enda sterkere satsing på samisk kunst og kultur i Nordland

nfk

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge ber om at regjeringen midtveis i stortingsperioden øker bevilgninger til samisk kunst og kultur betydelig i de to neste statsbudsjettene.

– Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark og Sametinget må gis rammer og muligheter til å gjennomføre det løftet som ble varslet i Hurdalsplattformen høsten 2021. Året der Sannhets- og forsoningskommisjonen kommer med sin rapport må møtes med tiltak vi vet har en effekt, og gjennom en økt satsing på samisk kunst og kultur, fastslår fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland, Christian Torset.

Gjennom ulike satsinger på samisk kunst og kultur har Norge blitt rikere. Samiske festivaler, film, musikk, scenekunst og andre uttrykksformer har vitalisert og utviklet en del av noe som kunne gått tapt uten betydelige satsinger.

– Fylkeskommunene har, både selvstendig og gjennom sitt samarbeid i Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge gjennom Den nordnorske kulturavtalen, bidratt til å løfte mange samiske institusjoner. Vi høster fruktene av det nå: Samisk stolthet, identitet og bevissthet er styrket både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, sier fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø i Troms og Finnmark fylkeskommune, Marlene Berntsen Bråthen.

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge har sendt en uttalelse til Kultur- og likestillingsdepartementet med man på det sterkeste anmoder at Hurdalsplattformen konkretiseres med økte bevilgninger til samisk kunst og kultur i Statsbudsjettet for 2024 og 2025.

– Vi oppfordrer nordnorske stortingsrepresentanter om å legge press på regjeringen slik at økte rammer kan oppnås primært gjennom budsjettbevilgninger til Sametinget og fylkeskommunene, og sekundært gjennom mer spesifikke tilskudd direkte til samiske aktører i knust og kulturfeltet. Landsdelsrådet for kultur Nord-Norge ser med forventning frem til Statsbudsjettet presenteres 6. oktober 2023, underbygger Bråthen.

Fylkesråd Torset mener de satsingen på samisk kunst og kultur bare er i startfasen, og at det ikke er rom for hvileskjær eller stagnasjon.

– Landsdelsrådet ser at det fortsatt er et stort udekket behov for økte ressurser til samisk kunst og kultur. Kunst og kultur skaper møteplasser der glede, nysgjerrighet og forsoning skjer på mange nivå. Det har hatt en uvurderlig betydning for den positive utviklingen av samisk kultur og identitet som har skjedd de siste 30-årene. Gjennom forpliktende samarbeidsavtaler med Sametinget bidrar fylkeskommunene i nord til en betydelig styrking av det samiske kunst og kulturfeltet, påpeker Torset.

Begge fylkesrådene mener dypt bekymret for svekkelsen av budsjettene til både Sametinget og de nordnorske fylkeskommunene de siste årene.

– Støre-regjeringens ambisjon om et krafttak for samisk kunst og kultur kan ikke gjennomføres uten at det er økonomiske rammer i de politiske organene i nord til å gjennomføre en slik satsing, avslutter fylkesrådene gjennom Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.