nfk

Vil ha enda sterkere satsing på samisk kunst og kultur i Nordland

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge ber om at regjeringen midtveis i stortingsperioden øker bevilgninger til samisk kunst og kultur betydelig i de to neste statsbudsjettene. – Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Dagligvare: Varsler ny høring om prisdiskriminering

Regjeringen vil gjøre en grundigere vurdering av et eventuelt forbud mot forskjeller i innkjøpspriser i dagligvarebransjen. Næringsministeren tar sikte på å sende nye forslag på høring til høsten. – Regjeringen har sammen... Les mer »
rein same

Samer og urfolksstatus: – Meningsløst vedtak som vil skape større problemer

Nylig besluttet stortinget å gi samer status som urfolk i grunnloven. Dette er et skritt i feil retning for likebehandling av alle innbyggere mener FrP. – Vi har sett et økende konfliktnivå mellom... Les mer »
stearinlys

Protest mot kutt i pårørendetilbud

Med et pennestrøk ble statsstøtten til Sanitetskvinnenes viktige tilbud for pårørende innen rus og psykisk helse kuttet. I dag skal sanitetskvinner, pårørende og støttespillere protestere foran Stortinget. Sanitetskvinnene (NKS) har fått avslag... Les mer »
israel

LESERINNLEGG: Utenriksministeren har fått marsjordre fra FN

En av FN-systemets mest ytterliggående antisemitter, Francesca Albanese, som er FNs «spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i okkuperte palestinske områder,» har nylig sendt brev til Norges utenriksminister hvor hun anklager Norge for kategorisk å «nekte å treffe tiltak nedfelt... Les mer »
Stortinget

Stortingspresidenten og den tyske parlamentspresidenten besøker Svalbard

Neste uke kommer den tyske forbundsdagspresidenten, Bärbel Bas på et arbeidsbesøk til Norge. Sammen med stortingspresident Masud Gharahkhani besøker hun Svalbard. I oktober i fjor besøkte stortingspresidenten Berlin og forbundsdagen. Når forbundsdagspresident... Les mer »
penger

LESERINNLEGG: Monsterpriser på strøm og økt prisstigningen gjør nordmenn fattigere

Det er norske stortingspolitikere som har skylden for at nordmenn må betale monsterpriser på norsk strøm. Konsekvensen av dette er at nordmenn helt unødvendig må tømme kontoene sine og bruke alle oppsparte... Les mer »
cv mal

Parat ønsker et felles varslingsombud i staten

Representanter for en rekke statlige virksomheter har sendt et brev til relevante departementer og med kopi til Stortinget, der det utrykkes et sterkt ønske om opprettelse av et felles varslingsombud for hele... Les mer »
lommebok

LESERINNLEGG: Regjeringen og stortingsflertallet har glemt nordmenn som sliter

Debatten på NRK med Fredrik Solvang tirsdag den 22. november var en skandale forestilling. Av: Vidar Kleppe, Bystyre – og fylkestingsrepresentant for Demokratene. Jeg kan ikkke med min beste vilje forstå at... Les mer »
Skatteetaten

LESERINNLEGG: Likebehandling og betaling av riktig skatt viktig i pendlerboligsakene

Hovedprinsippene i pendlerregelverket er klare og gjelder for alle. Skatteetaten har ansvaret for å behandle alle likt og at riktig skatt blir betalt. Av: Skattedirektør Nina Schanke Funnemark, Skatteetaten. I over ett... Les mer »