ferge

10,5 mrd. til veg, trafikksikkerhet og grønn transport

I fylkesrådets forslag til Regional transportplan Nordland 2022 – 2033 (RTP), blir næringsveier og gang- og sykkelveier prioritert. På Helgeland skal det blant annet brukes 400 millioner kroner på Tosenveien og 280... Les mer »
nfk

Gratis ferje og etterslep på fylkesveg i Nordland

Fylkesrådets nestleder i Nordland, Svein Eggesvik har sendt sine tydelige innspill til Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2023. Regjeringen legger opp til en vekst i fylkeskommunenes frie inntekter. Men med prisstigningen tatt med... Les mer »
nfk

Enklere takstsystem på buss i Nordland

Fra 2. mai 2022 endres prisen på buss i Nordland. – Vi forenkler prissystemet, legger opp til færre soner, og prisjusterer noe på de ulike produktene, sier gruppeleder for salg og marked, Marthe... Les mer »
nfk

Ber fylkestinget fordømme invasjonen av Ukraina

På første samling etter Russlands invasjon av Ukraina må et samlet Nordland fylkesting fordømme invasjonen og krigshandlingene. Det mener Arbeiderpartiets Linda Veronica Eide og Odd Arnold Skogsholm. De to representantene ber alle... Les mer »
nfk

Nå åpner Liatindtunnelen

Nå blir Liatindtunnelen i Lurøy endelig åpnet for trafikk. – Takk for tålmodigheten. Endelig har bilistene fått en trygg og god vei. Dette er en gledens dag, sier fylkesråd Monika Sande.  I løpet... Les mer »
nfk

Nordland fylkeskommune gir 10 millioner ekstra til grønn hurtigbåt

Gjennom Klimasats-ordningen har prosjektet som skal skape fremtidens nullutslipps hurtigbåt fått nær ti millioner kroner ekstra til satsingen. Det gir rom for å teste ut fire nye hurtigbåtdesign. Tildelingen på 9,7 millioner... Les mer »
nordland fylkeskommune

Etablerer teknologi-lab i Mo i Rana

Nord universitet, Nordland fylkeskommune og Mechatronics Innovation Lab etablerer nytt tilbud for undervisning, industri og næringsliv. TechLab skal være et senter for opplæring og testing av digitale verktøy og teknologi lokalisert i... Les mer »
tunnel

Tunnelkolonne i Ryggedalstunnelen i påsken

Skal du igjennom fv. 820 Ryggedalstunnelen i Lofoten i påsken? De faste kolonnetidene gjelder da også opplyser Nordland fylkeskommune. Det blir redusert aktivitet i tunnelen påsken 2022, men det blir ingen fri... Les mer »
nfk

Skal skape folkehelse i Helgeland

Fylkesrådet har fordelt midler til ulike folkehelsetiltak. Ni søkere får midler på Helgeland. – Frivillige organisasjoner er viktige arenaer for å forebygge skape gode fellesaktiviteter. Men ikke minst er de viktige for å... Les mer »
nfk

Drahjelp til nasjonalt beredskapssenter i Mo i Rana

– Fylkesrådet støtter helhjertet NORDLAB som et nasjonalt innovasjonssenter for sikkerhet og beredskapssamvirke, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland og understreker at dette arbeidet har fått en sterkere aktualitet... Les mer »