vannkraft

NTE kjøper seg inn i SKS: – Vi sikrer arvesølvet og felles verdier for nordlendingene

Fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide er fornøyd med at Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) nå har kjøpt seg inn i Salten Kraftsamband (SKS). – Dette styrker kraftbransjen i regionen. Med nærmere en milliard kroner tilført... Les mer »
tunnel

Ryggedalstunnelen: Åpen tunnel i påsken

Det blir fri ferdsel i Ryggedalstunnelen fra fredag 31. mars. Man fortsetter med kolonnekjøring etter påske. – Vi åpner Ryggedalstunnelen for fri ferdsel fredag 31. mars klokka 06:00. Da kan trafikantene kjøre... Les mer »
nfk

Livsviktig støtte til frivillige organisasjoner i Nordland

Fylkesrådet i Nordland har fordelt driftstøtte til fire frivillige organisasjoner med avtale. – En sterk og mangfoldig frivillig sektor betyr mye for trivsel, velferd, demokrati og deltakelse i samfunnet. Driftsstøtten bygger opp under... Les mer »
buss

Nye billettløsninger om bord i bussene på Ytre Helgeland

Fra og med 1. april blir det nytt billettsystem om bord i bussene. Dette medfører noen endringer for de reisende. Nordland fylkeskommunen har satt i gang et stort arbeid for å utvikle... Les mer »
nfk

Stor prisnedgang på flyruter i Nordland

Nå er det kjent at ble det kjent at regjeringen kutter i prisene på kortbanenettet. Maksprisene skal blant annet halveres på rutene som ikke er kommersielle. – Dette er en svært viktig beslutning... Les mer »
nordland

Nordland fylkeskommune: 38 millioner til bærekraftig samfunnsutvikling

– Troms og Finnmark fylkeskommune lyser i samarbeid med Nordland fylkeskommune ut inntil 38 millioner kroner over ordningen Arktis 2030. Ordningen skal støtte opp under regjeringens nordområdestrategi og prosjekter som bidrar til... Les mer »
nfk

Ny avtale: Nordland fylkeskommune skal samarbeide med Frivillighet Norge

Nordland fylkeskommune og Frivillighet Norge har gått sammen om en intensjonsavtale. – Frivillighetsarbeidet er en hjørnestein i samfunnet vårt. Dette må fylkeskommunen bygge opp under, sier fylkesråd Christian Torset (bildet).  Frivillighet Norge... Les mer »
nfk

Grønne hurtigbåter i Nordland en sjømil videre

Fylkeskommunene langs kyst-Norge har gått sammen for å utvikle energieffektive hurtigbåter med nullutslipp. Fire leverandører er med videre i tredje fase, med fire svært lovende løsninger. Nordland er sammen med Troms og Finnmark, Trøndelag... Les mer »
nfk

200 000 kroner til klimaarbeid på Helgeland

Studiesenteret RKK Vefsn får et tilskudd på 200 000 kroner til gjennomføring av prosjektet «Klimaarbeid for kommunene på Helgeland». Fylkesrådet ønsker å styrke klimaarbeidet i kommunene, og mener prosjektet «Klimaarbeid for kommunene... Les mer »
nfk

Klart for ny bru over Ranelva

Consto Anlegg Nord AS skal bygge den nye Nevernesbrua, som skal stå ferdig om circa to år. Anleggsstart til våren.   Nordland fylkeskommune har skrevet kontrakt med Consto Anlegg Nord AS om bygging... Les mer »