kalkulator

YS har brutt forhandlingene med NHO

Torsdag brøt YS forhandlingene med NHO, og årets mellomoppgjør går nå til mekling. Leder av YS Privat, Anneli Nyberg, sier det har vært liten fremgang i forhandlingene og at bruddet var unngåelig.... Les mer »
utdanning

Sametinget ber KS prioritere lærere med samisk språkkompetanse i arbeidstidsforhandlinger

– Vi risikerer å ha langt færre samisklærere de neste tiårene, derfor sender Sametinget innspill til lønnsforhandlingene for aller første gang, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).   Sametingsrådet anmoder KS om å... Les mer »
vinter vei

LESERINNLEGG: Når skal du gjøre jobben din, Samferdselsminister?

I 2020 bestemte veimyndighetene at færre skulle kunne få medisinsk dispensasjon for å beholde førerkortet. Det medførte blant annet at mange yrkessjåfører med ett øye sto i fare for å miste lappen... Les mer »
tolletaten

Tolletaten avvikler direktekjøringsordningen og innfører ny digital ordning

Tolletaten legger nå frem den nye tidsplanen for avvikling av direktekjøringsordningen og digitalisering av melde- og opplysningsplikten. Mars 2025 er det nye planlagte tidspunktet for når direktekjøring skal være avviklet og digital... Les mer »
HK-dir

Kvinner kan tjene på å velge mannsdominerte yrker

Valg av utdanning og yrke er sterkt kjønnsdelte også i 2023. Kun 15 prosent jobber i et yrke med kjønnsbalanse. Norge er et av verdens mest likestilte land, likevel er det store... Les mer »
leker barn

Frykter for fremtiden til ideelle barnehagestiftelser

Kanvas frykter for fremtiden til ideelle barnehagestiftelser når alle private barnehager nå må organiseres som selvstendige rettssubjekt. – Det er synd hvis politikerne ikke klarer å skjerme skattefrie ideelle stiftelser som risikerer millionkostnader... Les mer »
rein

Viktig at reindriftsavtalen fikk forventet økning

Sametinget hadde flere innspill til Reindriftsavtalen 2023/2024 og er fornøyd med at rammen for avtalen ble historisk høy, og økte til 200 millioner kroner.  – Vår prioritering var å ha fokus på... Les mer »
bi

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2023: 97 prosent av masterstudentene i jobb

Konsulenter, analytikere og revisorer er de vanligste stillingstitlene for nyutdannede studenter med mastergrad fra BI, som var nærmest fult sysselsatt i 2022. Totalt var 97 prosent i jobb 6 måneder etter graduering,... Les mer »
utdanning

Nytt verktøy for lærerne i opplæringen om samer og samiske forhold

Den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge, og alle skoler i Norge skal gi opplæring om samer og samiske forhold. Samisk innhold er en integrert del av fagene, og... Les mer »
vinter vei

Enklere å sanksjonere mot brudd på yrkestransportreglene

– Regjeringen vil at de som jobber i transportsektoren i Norge skal ha et anstendig og trygt arbeidsliv, at det skal være trygt å ferdes på norske veier og at det skal... Les mer »