fartsgrense

Dårligere veier: Regjeringen vil ha smalere veier grunnet klima

– Samferdselsdepartementet har godkjent Statens vegvesens forslag til endringer i veinormalene for vei- og gateutforming. De nye endringene kan føre til reduserte kostnader, samt mindre utslipp av klimagasser og arealbruk, sier samferdselsminister... Les mer »
nfk

Finansiering av The Whale på Andøya: – Fantastisk for reiselivet og kystkulturen i Norge!

– Dette er rett og slett en fantastisk god nyhet for reiselivet i hele Norge, fastslår fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide, etter nyheten om at regjeringen vil bevilge penger til The... Les mer »
smb norge

SMB Norge: – Regjeringens innleieforbud er ulovlig

Den foreløpige konklusjonen fra ESA sier at regjeringens omstridte innleieforbud i bygg- og anleggsbransjen bryter med EØS-avtalen. SMB Norge krever at forbudet skrotes, og mener staten er erstatningspliktig. 17. april i år... Les mer »
nfk

Vil ha enda sterkere satsing på samisk kunst og kultur i Nordland

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge ber om at regjeringen midtveis i stortingsperioden øker bevilgninger til samisk kunst og kultur betydelig i de to neste statsbudsjettene. – Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Dagligvare: Varsler ny høring om prisdiskriminering

Regjeringen vil gjøre en grundigere vurdering av et eventuelt forbud mot forskjeller i innkjøpspriser i dagligvarebransjen. Næringsministeren tar sikte på å sende nye forslag på høring til høsten. – Regjeringen har sammen... Les mer »
bnl

Trenger kraftigere budsjettgrep

Regjeringen har 11. mai lagt frem revidert statsbudsjettet. Det er en nå en svært krevende markedssituasjon i landets største fastlandsnæring. 40% av Byggenæringens Landsforenings (BNL) medlemmer at de opplever at etterspørselen fra... Les mer »
virke

Revidert nasjonalbudsjett bidrar ikke til forutsigbarhet for næringslivet

Ved å øke kommunenes frie inntekter og kompensere offentlige arbeidsgivere erkjenner regjeringen at det er tøffe tider for offentlige virksomheter. Samtidig avslører revidert nasjonalbudsjett at regjeringen mangler erkjennelsen av at situasjonen er... Les mer »
matbutikk

Rødt-politiker i Nordland ber regjeringen fjerne matmomsen

– Matmoms er en usosial belastning, som fører til større ulikheter i samfunnet og som slår ekstra inn når husholdningsøkonomien presses, sier fylkestingsrepresentant for Rødt, Per-Gunnar Skotåm. Han fikk med seg fylkestinget... Les mer »
laks

LO-lederen om lakseskatt: – Arbeidsplasser og rettferdig fordeling skal ivaretas

Regjeringen foreslår en grunnrenteskatt på norsk havbruk på 35 prosent. Det er lavere enn det opprinnelige høringsforslaget på 40 prosent. I tillegg foreslår regjeringen at mer av inntektene skal tilbakeføres til vertskommunene.... Les mer »
nfk

Stor prisnedgang på flyruter i Nordland

Nå er det kjent at ble det kjent at regjeringen kutter i prisene på kortbanenettet. Maksprisene skal blant annet halveres på rutene som ikke er kommersielle. – Dette er en svært viktig beslutning... Les mer »