rein same

Samer og urfolksstatus: – Meningsløst vedtak som vil skape større problemer

Nylig besluttet stortinget å gi samer status som urfolk i grunnloven. Dette er et skritt i feil retning for likebehandling av alle innbyggere mener FrP. – Vi har sett et økende konfliktnivå mellom... Les mer »
Nord universitet

Nord universitet: Tove (54) ny leder for samisk senter

Tove Mentsen Ness fra Namsos blir ny leder for Senter for samisk og urfolksstudier, opplyser Nord universitet i en pressemelding. Senter for samisk og urfolksstudier ble etablert i 2022 i samarbeid mellom Nord... Les mer »
utdanning

Sametinget ber KS prioritere lærere med samisk språkkompetanse i arbeidstidsforhandlinger

– Vi risikerer å ha langt færre samisklærere de neste tiårene, derfor sender Sametinget innspill til lønnsforhandlingene for aller første gang, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).   Sametingsrådet anmoder KS om å... Les mer »
fritt ord

Fritt Ords Honnør til Ella Marie Hætta Isaksen

Fritt Ords Honnør tildeles musiker, skuespiller og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen (24) for hennes innsats for minoritetsvern og samiske urfolksrettigheter. Hun var frontfigur under de fredelige sivil ulydighets-demonstrasjonene i Oslo i... Les mer »
rein

Viktig at reindriftsavtalen fikk forventet økning

Sametinget hadde flere innspill til Reindriftsavtalen 2023/2024 og er fornøyd med at rammen for avtalen ble historisk høy, og økte til 200 millioner kroner.  – Vår prioritering var å ha fokus på... Les mer »
elden

Fjerning av Fosen-aktivister: – Tvilsomt eller manglende grunnlag!

Siden demonstrasjonene startet torsdag, har flere aktivister blitt fjernet med makt og innbrakt av politiet. – Fosen-aktivister har blitt fjernet tilsynelatende uten at politiet har vurdert nødvendigheten og forholdsmessigheten av inngrepene, sier... Les mer »
rein vinter

Motorferdselloven burde tilpasses samers tradisjonelle utmarksbruk

Motorferdsellovutvalget skal fremme et forslag til ny motorferdsellov i løpet av 2023. Sametinget skal i forbindelse med plenum i mars behandle en ny sak om innspill til det statlige motorferdsellovutvalget. – For... Les mer »
samer

LESERINNLEGG: Kjerkols uheldige holdninger til samenes rettigheter

Jeg satt morrakaffen i halsen da jeg leste hvordan helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol tolker samenes og urfolks rettigheter i ILO-konvensjon 169, som Norge er forplikta til å følge. Av: Runar Myrnes... Les mer »
utdanning

Nytt verktøy for lærerne i opplæringen om samer og samiske forhold

Den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge, og alle skoler i Norge skal gi opplæring om samer og samiske forhold. Samisk innhold er en integrert del av fagene, og... Les mer »
kino

Støtte til samisk filmdubbing og lyttegamme

Sametingsrådet har bevilget støtte til to spennende samiske kulturprosjekter. Sametinget har bevilget 200 000 kroner til Internasjonalt Samisk Filminstitutt – ISFI. Midlene skal gå til dubbing av den nye animasjonsfilmen av Torbjørn Egners klassiker,... Les mer »