Samiske navn på Mo i Rana lufthavn og Mo i Rana jernbanestasjon

Kartverket har vedtatt samiske parallellnavn for Mo i Rana lufthavn – Måefien girtiesjåljoe og Mo i Rana jernbanestasjon – Måefien ruevtieraajroestasjovne, opplyser Rana kommune. Skrivemåten for samisk parallellnavn for Mo kirke er vedtatt,... Les mer »

Nå blir Mo i Rana Raane, Mo og Måefie

Rana kommune har offentliggjort en kunngjøring etter stedsnavnloven: i kommunestyrets vedtak om samisk parallellnavn for kommunen inngikk: Raane med genitivformen Raanen som skrivemåte for samisk parallellnavn for kommunen Mo som navn på bydelen tilsvarende gnr. 20... Les mer »
Landbruks- og matdepartementet

Sandra Borch i nærkontakt med beitekrisen i Nordland

Landbruks- og matminister Sandra Borch har vært i Nordland for å møte reindriftsutøvere som er rammet av beitekrisen. – Det er et stort alvor i situasjonen, men det er godt å se... Les mer »
nornickel

FN-prosess sikrer urbefolkningen nord i Russland medbestemmelse

Urfolk og industriarbeidere har sameksistert i en liten bygd på Taimyr-halvøya siden 1970-tallet, etter ny lov skal det settes opp en sanitær vernesone rundt industrianlegg. Det russiske gruveselskapet Nornickel startet en FN-designet... Les mer »
nfk

Styrker sørsamisk språk i Nordland

Sijti Jarnge får et tilskudd på 300 000 kroner til blivende sørsamiske skribenter. Sïjti Jarnge – gïele jïh kultuvrejarnge og Cálliid Lágádus/Forfatternes Forlag får 300 000 kroner til prosjektet «Tjaalehraajroeh – Pilotprosjekt for flere... Les mer »
nfk

Løftet Nordlands samiske identitet

Under urfolkskoneransen i regi av Norges formannskap i Barentsrådet, løftet fylkesrådsleder Tomas Norvoll viktigheten av å sikre det samiske språket gjennom blant annet å formalisere stedsnavnene på samisk. Urfolkskonferansen i regi av... Les mer »

Høring om samiske parallellnavn i Rana

​Rana kommune har nå høring i navnesak om samiske parallellnavn (sak2029/2010). Sametinget har gitt sin foreløpige tilrådning om skrivemåte for samiske paralellnavn. Høringsfrist er 17. september 2021, opplyser kommunen. ​Saken og høringen... Les mer »
rein vinter

Ny bok: Bååstede

Bååstede betyr «tilbake» på sørsamisk. I de senere år er ønske om tilbakelevering av samiske museumsgjenstander blitt et aktuelt spørsmål. Et pionertiltak på dette feltet er prosjektet Bååstede, der gjenstander i samlingen... Les mer »
matprat

Lav kunnskap om norsk matproduksjon

Har du opplevd reinsdyr på nært hold, eller bare sett dem på TV? Mange av oss vet ikke så mye mer om reinsdyr enn at det smaker godt på middagstallerkenen. Lørdag 6.... Les mer »
sommer bryllup

Snart kan du gifte deg på samisk i Bodø

På samenes nasjonaldag slapp ordfører ida Pinnerød nyheten om at folk snart kan gifte seg på samisk i Bodø, opplyser NRK. – Det å få lov til å gi sitt viktigste løfte... Les mer »