Den norske kirke

Samisk kirkeråd fyller 30 år

Denne helgen markeres det at det er 30 år siden Samisk kirkeråd ble opprettet i Den norske kirke. – En viktig rolle i å løfte samisk perspektiv, sier leder i Samisk kirkeråd.... Les mer »
playground

Isák slipper låta «Oainnan Du»

Ella Marie og Agnete har begge opplevd enorm populæritet og dens bakside. Som unge rollemodeller måtte de begge bære enorme forventinger og ble samtidig omtalt som uvenner. Hvem var mest samisk, og stemte ryktene... Les mer »
utdanning

Sametinget lanserer for første gang støttemateriell-videoer i de samiske språkfagene

Samisk som førstespråk er både et språkfag og et danningsfag, det betyr at faget sikrer trygge språkbrukere og språkbærere til samiske samfunnet. I faget samisk som andrespråk er grunnlaget å snakke samisk... Les mer »
bedrift lønn avtale

Inviterer Sametingspartiene med på likestillingsdugnad

Sametingsrådet har sendt brev til alle som stilte liste ved sametingsvalget i 2021 og invitert dem med på en likestillingsdugnad.  – Etter valget i 2021 så vi at andelen innvalgte kvinner på Sametinget... Les mer »

Samiske navn på Mo i Rana lufthavn og Mo i Rana jernbanestasjon

Kartverket har vedtatt samiske parallellnavn for Mo i Rana lufthavn – Måefien girtiesjåljoe og Mo i Rana jernbanestasjon – Måefien ruevtieraajroestasjovne, opplyser Rana kommune. Skrivemåten for samisk parallellnavn for Mo kirke er vedtatt,... Les mer »

Nå blir Mo i Rana Raane, Mo og Måefie

Rana kommune har offentliggjort en kunngjøring etter stedsnavnloven: i kommunestyrets vedtak om samisk parallellnavn for kommunen inngikk: Raane med genitivformen Raanen som skrivemåte for samisk parallellnavn for kommunen Mo som navn på bydelen tilsvarende gnr. 20... Les mer »
Landbruks- og matdepartementet

Sandra Borch i nærkontakt med beitekrisen i Nordland

Landbruks- og matminister Sandra Borch har vært i Nordland for å møte reindriftsutøvere som er rammet av beitekrisen. – Det er et stort alvor i situasjonen, men det er godt å se... Les mer »
nornickel

FN-prosess sikrer urbefolkningen nord i Russland medbestemmelse

Urfolk og industriarbeidere har sameksistert i en liten bygd på Taimyr-halvøya siden 1970-tallet, etter ny lov skal det settes opp en sanitær vernesone rundt industrianlegg. Det russiske gruveselskapet Nornickel startet en FN-designet... Les mer »
nfk

Styrker sørsamisk språk i Nordland

Sijti Jarnge får et tilskudd på 300 000 kroner til blivende sørsamiske skribenter. Sïjti Jarnge – gïele jïh kultuvrejarnge og Cálliid Lágádus/Forfatternes Forlag får 300 000 kroner til prosjektet «Tjaalehraajroeh – Pilotprosjekt for flere... Les mer »
nfk

Løftet Nordlands samiske identitet

Under urfolkskoneransen i regi av Norges formannskap i Barentsrådet, løftet fylkesrådsleder Tomas Norvoll viktigheten av å sikre det samiske språket gjennom blant annet å formalisere stedsnavnene på samisk. Urfolkskonferansen i regi av... Les mer »