Vil inkludere elever fra privatskoler i velferdstiltak i Nordland

utdanning

Nordland KrF vil inkludere elever fra private videregående skoler i fylkeskommunens velferdstiltak.

Gruppeleder i Nordland KrF, Linda Helen Haukland, fremmer sammen med leder for Nordland KrF, Dagfinn Arntsen, et forslag i fylkestinget om at alle elever i videregående skole, uavhengig av om de er offentlige eller private, skal få det samme trivsels- og velferdstilbudet fra fylkeskommunen.

– For Kristelig folkeparti representerer de private videregående skolene et viktig mangfold som for eksempel gjør at elever som ellers ikke ville funnet seg til rette, får et godt tilbud gjennom viktige og formative år, sier gruppeleder for KrF, Linda Helen Haukland.

Hun har de siste årene sett hvordan satsinger fra fylkeskommunen ikke når denne elevgruppen og har derfor tatt et viktig initiativ under ukens fylkesting i Bodø.

– Alle unge som bor i Nordland skal ha tilgang på det samme trivsels- og velferdstilbudet, det tror jeg mange av de andre partiene er enige med meg i. Men slik har det ikke vært fram til nå, forklarer hun.

Haukland understreker at valgfrihet er en sterk verdi for KrF, både i familiepolitikken og i skolepolitikken. Samtidig har partiet markert seg i det regionale arbeidet for ung inkludering hvor hele fylkeskommunen nå arbeider på tvers av sektorer for å bekjempe utenforskap og sørge for gode overganger for våre unge inn i voksenlivet. 

– Når fylkesrådet satser på ulike velferdstiltak blant elever i videregående skole, er det viktig at elevene ved de private videregående skolene som for eksempel Kristen Videregående Nordland på Nesna, også blir inkludert, sier hun.

Dagfinn Arntsen legger til at det ikke er mange slike skoler i fylket, og at det er et paradoks at ikke alle ungdommer som går på videregående får samme velferdsgoder fra fylkeskommunen. 

– Nordland KrF fremmer derfor et anmodningsforslag under fylkestinget om at alle elever i videregående skole, både offentlige og private, skal få samme tilgang på velferdsgoder og trivselstiltak. Vi mener at dette kan arbeides inn i første tertial for 2024 slik at også ungdom i private videregående skoler får dra fordel av fylkeskommunens gode arbeid for elevenes velferd, sier han.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.