eu

LESERINNLEGG: Med schizofreni som politikk

På nettsiden til Helsenorge leser vi at det å ha schizofreni betyr at du i perioder har vrangforestillinger eller hallusinerer.  Du kan miste kontakten med virkeligheten. Tilstanden kan være skremmende og vanskelig å leve med.... Les mer »
nfk

Løftet læreplassgaranti og ung inkludering i Nordland

Fylkesråd for kompetanse og utdanning, Elin Dahlseng Eide, deltok i dag på regjeringens toppmøte for gjennomføringsreformen i videregående skole. – Det var viktig å løfte frem våre erfaringer med læreplassgaranti, ung inkludering... Les mer »
bedrift lønn avtale

Inviterer Sametingspartiene med på likestillingsdugnad

Sametingsrådet har sendt brev til alle som stilte liste ved sametingsvalget i 2021 og invitert dem med på en likestillingsdugnad.  – Etter valget i 2021 så vi at andelen innvalgte kvinner på Sametinget... Les mer »
Landbruks- og matdepartementet

Vil styrke foryngelse etter hogst

Regjeringen ønsker å styrke nyplantingen etter hogst. Landbruks- og matdepartementet sender nå på høring et forslag om endring av forskrift 7. juni 2006 nr. 593 om bærekraftig skogbruk. Målet med endringene er... Les mer »
nfk

Nordland fylkeskommune vil ha havvind på Helgeland

Fylkesrådet i Nordland ber NVE vurdere havvindproduksjon på Helgeland Ytre, opplyser Bodøposten. – Området ble konsekvensutredet allerede i 2012, og vi har fått ytterligere kunnskap så sent som i 2020. Å åpne dette... Les mer »
israel

LESERINNLEGG: Ved et historisk tideverv

Et sentralt punkt i norsk Midtøsten-politikk er påstanden om at Israels nærvær i Judea, Samaria og Øst-Jerusalem utgjør en rettsstridig okkupasjon av et såkalt «palestinsk territorium» og derfor er et hinder for fred.... Les mer »
fiskebat.no

Sentrale fiskeripolitiske spørsmål på høring

Fiskebåt konstaterer at Nærings- og fiskeridepartementet har utredet og sendt på høring sentrale fiskeripolitiske spørsmål. Høringen fremmes som ledd i departementets arbeid med en ny kvotemelding og omfatter rammebetingelser for den minste... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Vil forby dagligvarekjedenes praksis med å hindre konkurrenter i å åpne nye butikker

Næringsminister Jan Christian Vestre vil forby bruk av klausuler som hindrer dagligvarekonkurrenter fra å åpne nye butikker. Forbudet skal gjøre det enklere å få tilgang til attraktive butikklokaler og bedre konkurransen i... Les mer »
lege

Godtar ikke at tarmkreftkirurgi fjernes fra Mo i Rana

Styret i Helse Nord skal 22. juni behandle saken om tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset. Innstillingen fra administrerende direktør i Helse Nord er at tarmkreftkirurgien skal legges til Mo i Rana midlertidig fra høsten... Les mer »
nfk

Frykter at lokale aktører i Nordland forsvinner uten endring i skattlegging

Senterpartiet i Nordland vil be Finansdepartementet om ikke å innføre de vedtatte endringene i beregningsgrunnlaget for skatt av havbrukstillatelser. Med endringene mener partiet at lokale aktører kommer til å forsvinne fra bransjen, noe... Les mer »