Selfors bru på E6 i Rana blir enveiskjørt i en måned

statens vegvesen

På grunn av vedlikeholdsarbeid på Selfors bru i Mo i Rana, må trafikken sørover på E6 kjøre gjennom Selfors og via Nesnavegen de neste ukene.

Arbeidet på brua starter mandag 19. september, og er planlagt ferdig innen 17. oktober. Fugene i nordenden av brua skal byttes. Det er Visinor som skal utføre arbeidet på brua, på oppdrag fra Statens vegvesen.

Selfors bru på E6 over Ranelva blir enveiskjørt mens arbeidet pågår. Det er kun trafikken som skal nordover som slippes over brua.

Sørgående trafikk følger en skiltet omkjøring via Selforsvegen og Nesnavegen. Selforsvegen er kommunal veg, og Nesnavegen er en del av fylkesveg 810.

Gang- og sykkelvegen over brua holdes åpen i forbindelse med arbeidet. Det kan bli manuell dirigering av trafikken over brua i kortere perioder. Dette gjelder både gående og syklende, og biltrafikken nordover.

Fugen i nordenden av brua er løs, og det er nødvendig å få skiftet denne ut snarest.

– Bruvedlikeholdet fører dessverre til at det blir økt trafikk gjennom Selfors sentrum de neste ukene. Gjennomgangstrafikken vil blant annet passere nær Selfors barneskole og flere barnehager. Vi ber alle trafikanter om å være ekstra oppmerksomme når de kjører gjennom Selfors, sier byggeleder for bruvedlikehold Kristian Riddervold Andreassen i Statens vegvesen.

Det blir redusert fart over den enveiskjørte brua.

– Det er utfordrende og medfører høy risiko å utføre en jobb mens trafikken passerer like ved. Kjør etter forholdene og ta hensyn til de som arbeider på brua, oppfordrer Andreassen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.