– Staten må ta ansvar for økte kostnader til ny flyplass på Mo

nfk

4,9 milliarder kroner er per i dag den totale prisen på den nye storflyplassen i Rana, ifølge Regjeringen. Av dette har kommunen og private i lokalsamfunnet i Rana allerede bidratt med rundt 600 millioner kroner. – Å kreve mer er fullstendig urimelig og prinsipielt feil, sier fylkesrådslederen.    

Svein Øien Eggesvik påpeker at flyplassene i Norge er et statlig ansvar.  

– Det fremstår nesten som kommune og næringsliv blir holdt som gissel av staten for å få på plass utbyggingen. Når staten har tatt stilling til om utvidelsen av rullebanen er et faktisk behov eller ikke, må den deretter si ja eller nei. Man kan ikke komme med stadig nye krav til lokalsamfunnet, som allerede har bidratt langt over det man må kunne forvente, konstaterer han.

– Det er allerede påløpt rundt 600 millioner kroner for kommunen og næringslivet, og så er altså kravet at det skal betales inn enda mer for å få på plass ny storflyplass med en rullebane på 2400 meter. Kommunen har allerede vedtatt at den vil gå inn med ekstra midler, og ber også fylkeskommunen om å bidra med 33 millioner. Dette er en prinsippsak sier nestleder i fylkesrådet, Marianne Dobak Kvensjø.

– 33 millioner kroner er ikke en stor sum isolert sett, men det totale lokale bidraget er urimelig høyt. For meg er dette en sak der prinsippet må avklares. Skal alle kommuner og fylker bidra med mange hundre millioner kroner til sine 43 lokale flyplasser som Avinor driver, eller er det staten som skal betale oppgraderinger og nye investeringer? For meg er dette et retorisk spørsmål der svaret gir seg selv.  

Fylkesrådslederen påpeker videre at det bare i Nordland er 12 lufthavner med kommersiell trafikk. Han er tydelig på det er et statlig ansvar å holde disse i en stand som er tilpasset trafikken.

– Skal det legges økonomisk press på de 12 kommunene hver gang det må skje store investeringer, så er det flere kommuner som aldri vil ha mulighet til å få på plass nødvendige oppgraderinger. Lufthavnene i Nordland er en del av en svært viktig infrastruktur og er eid av et statlig selskap, og de betjener langt flere enn bare lokale kunder. Derfor er det åpenbart et statlig ansvar både å drive og investere i dem. Ikke et ansvar som skal legges til private, kommuner eller fylkeskommuner, sier Eggesvik, som poengterer at det er et merkelig prinsipp å først dele ut penger til kommuner og fylkeskommuner med den ene hånda, for så å hente dem inn igjen med den andre.

Han ser frem til en diskusjon om det prinsipielle i saken om flyplass i Mo i Rana i fylkestinget i desember.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.