vegvesenet

Ny asfalt på E6 i Saltdal

I årets reviderte nasjonalbudsjett kom det en ekstra bevilgning til vegvedlikehold. Blant annet har det blitt 20 kilometer ny asfalt på E6 i Saltdal, ifølge Bodøposten. Den nye asfalten er blitt godt... Les mer »
vegvesenet

Første tunnelsalve på Hålogalandsvegen

Nylig ble sprengingen av første salve på Fiskefjordtunnelen i det store OPS-prosjektet i Troms og Nordland markert. – Som oppdragsgiver er vi veldig fornøyd med at tunneldrivinga har startet et par uker... Les mer »
nfk

Øvelse på E6 påvirker trafikken

Buss fra Narvik og Sortland når ikke tog fra Fauske torsdag 12. oktober. Statens vegvesen melder at E6 Berrflogtunnelen i Sørfold blir stengt for trafikk torsdag 12. oktober klokka 19:00–22:00. Årsaken er... Les mer »
fartsgrense

Dårligere veier: Regjeringen vil ha smalere veier grunnet klima

– Samferdselsdepartementet har godkjent Statens vegvesens forslag til endringer i veinormalene for vei- og gateutforming. De nye endringene kan føre til reduserte kostnader, samt mindre utslipp av klimagasser og arealbruk, sier samferdselsminister... Les mer »
statens vegvesen

Strengere klimakrav til alle som skal ha oppdrag for Statens vegvesen

Nullutslipp på kjøretøy og maskiner og mer effektiv drift er blant tiltakene som skal sørge for at Statens vegvesen når målet om 55 prosents reduksjon i klimagassutslippene innen 2030. CO2-utslippene fra asfalt... Les mer »
Statens vegvesen

Svevia skal sikre trygge og fremkommelige riksveger i Ofoten

Godt samarbeid mellom Statens vegvesen og Svevia skal sikre mer effektiv og grønnere drift av riksvegene i Ofoten de neste årene. 1. september startet Svevia på en ny driftskontrakt med Statens vegvesen.... Les mer »
vegvesenet

Rydder etter raset på E6 i Nordland de neste nettene

Opprydningsarbeidet etter raset på E6 ved Trengsel bru i Sørfold lørdag kveld påvirker trafikken denne uka. Etter steinraset lørdag kveld like ved Trengsel bru 25 kilometer bru nord for Fauske, har det... Les mer »
fartsgrense

Flere trafikkdrepte – Fortsatt mange unge

17 personer mistet livet på norske veier i årets tre første måneder. Dette er seks flere enn i tilsvarende periode i fjor. Mer enn halvparten av de omkomne var unge mennesker. I... Les mer »
Statens vegvesen

Første sprengning på ny E6 i Grane

Nå sprenges den første salven for å bygge ny E6 sør i Grane kommune på Helgeland. Meld deg på SMS varsling for varsel sprenging, oppfordrer Statens vegvesen. Tirsdag 28. mars sprenger entreprenøren Johs... Les mer »
fartsgrense

For mange dropper bilbelte

Statens vegvesen kontrollerte belte- og hjelmbruk på 250 000 kjøretøy i fjor. Det resulterte i 2189 gebyr og 38 anmeldelser. Ulykkesanalysene til Statens vegvesen viser at 35 % av de som omkommer,... Les mer »