jernbane

Anbefaler ikke bygging av Nord-Norgesbane

Jernbanedirektoratet har gjennomført en konseptvalgutredning for Nord-Norgebanen. Utredningen viser at en fullt utbygget Nord-Norgebane er anslått å koste 280 milliarder kroner, har svært lav samfunnsøkonomisk lønnsomhet og har negative innvirkninger på klima... Les mer »
fartsgrense

Dårligere veier: Regjeringen vil ha smalere veier grunnet klima

– Samferdselsdepartementet har godkjent Statens vegvesens forslag til endringer i veinormalene for vei- og gateutforming. De nye endringene kan føre til reduserte kostnader, samt mindre utslipp av klimagasser og arealbruk, sier samferdselsminister... Les mer »
nfk

Trafikksikkerhetsmidler til Helgeland

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) gir 6,8 millioner kroner til fysiske tiltak i Alstahaug, Brønnøy og Hattfjelldal. Pengene går til gang- og sykkelvegprosjekter og til å sikre av og påstigning på buss for... Les mer »
tunnel

Smale og dårlige fylkesveier skaper ulykker og nestenulykker hver eneste dag

– Det skjer ulykker og nesten-ulykker hver eneste dag på smale og dårlig vedlikeholdte fylkesveier. Yrkessjåførene kjører med hjertet i halsen hver eneste dag i frykt for hva som kommer mot dem rundt... Les mer »
Statens vegvesen

Svevia skal sikre trygge og fremkommelige riksveger i Ofoten

Godt samarbeid mellom Statens vegvesen og Svevia skal sikre mer effektiv og grønnere drift av riksvegene i Ofoten de neste årene. 1. september startet Svevia på en ny driftskontrakt med Statens vegvesen.... Les mer »
Nordland fylkeskommune

Åpner vei for tang og tare fra Nordland til Italia

– Det er viktig at Norwegian Seaweed Association får anledning til å presentere tang og tare som sjømat på Arena Querini i Italia, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helén Haukland,... Les mer »
veiarbeid

FV 820 stengt

Fylkesvei 820, strekningen Mårsund-Ramberg, er stengt fra 9. august fra kl. 06:00 til 21:00 frem til 24. august, opplyser Nordland fylkeskommune. Veistrekningen er stengt i forbindelse med stikkrenneskifte. De som skal fra Straume... Les mer »
vegvesenet

Rydder etter raset på E6 i Nordland de neste nettene

Opprydningsarbeidet etter raset på E6 ved Trengsel bru i Sørfold lørdag kveld påvirker trafikken denne uka. Etter steinraset lørdag kveld like ved Trengsel bru 25 kilometer bru nord for Fauske, har det... Les mer »
Tolletaten

Tolletaten beslagla 50 kilo kokain i konteiner

Tolletaten følger nøye med på konteinertrafikken til Norge . Overvåkingen førte nylig til tollbeslag av omlag 50 kilo kokain i en konteiner i Oslo havn. Totalt er det avdekket smugling av 1,8... Les mer »
tunnel

– Høyre setter ny E6-tunnel under Narvik i fare

Nylig var det fylkesting i Nordland. Her ble det diskutert en rekke viktig saker. På agendaen sto blant annet innspill til Nasjonal transportplan – Noe av det aller viktigste vi får til... Les mer »