Ryggedalstunnelen: Åpen tunnel i påsken

tunnel

Det blir fri ferdsel i Ryggedalstunnelen fra fredag 31. mars. Man fortsetter med kolonnekjøring etter påske.

– Vi åpner Ryggedalstunnelen for fri ferdsel fredag 31. mars klokka 06:00. Da kan trafikantene kjøre når som helst, uten ledebil, til over påske, sier byggeleder Vegar Bjørnbakk i Nordland fylkeskommune.     

Fra tirsdag 11. april blir tunnelen stengt klokka 18:00–06:00, med kolonnekjøring etter samme opplegg som før. Dette gjelder inntil videre. Det blir fortsatt fri ferdsel på dagtid.  

–Vi går nå inn i en fase der utstyret i og utenfor tunnelen skal testes. Dette vil pågå også etter påske.  Vi må også sette av tid til å justere og rette eventuelle avvik. Tidsestimatet er dermed usikkert. I første omgang gjelder dette de første to ukene etter påske.  Vi vil vurdere behovet for bruk av kolonner forløpende og gjør oppmerksom på at behovet vil variere. 

Testingen vil foregå kontinuerlig, både med og uten trafikk i tunnelen, og med varierende antall personer på stedet.  Utstyret det er snakk om er sikkerhetsutrustning som nødtelefoner, brannslukkere, ventilasjon, lys, stengebommer, samt systemer for varsling, styring og kommunikasjon.

Bjørnbakk ber trafikantene om å planlegge for kolonnekjøring, men understreker at det kan bli endringer på kort varsel.  

– Vi forstår at uvissheten kan være krevende for trafikantene, men litt etter påske skal vi oppdatere hvor vi er i løypa.  Som vi har sagt, det vil uansett bli periodevise stengninger fremover. Sammen med entreprenøren skal vi forsøke å løse dette så godt som mulig, og holde publikum orientert så tidlig vi kan.     

Testperiodene innebærer også kontroll av at alt fungerer stabilt. Videre gjenstår det øvelse med nødetatene, mer asfaltering og andre mindre arbeider. En del av dette vil ikke påvirke trafikken.   

– Sjekk trafikkmeldingene på 175.no jevnlig. Ved større endringer informerer vi også kommunen og media. Vi vil samtidig rette en takk til de som tipser hverandre; det bidrar godt til at folk holder seg informert, sier byggeleder Vegar Bjørnbakk i Nordland fylkeskommune. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.