Ryggedalstunnelen: Åpen tunnel i påsken

tunnel

Det blir fri ferdsel i Ryggedalstunnelen fra fredag 31. mars. Man fortsetter med kolonnekjøring etter påske.

– Vi åpner Ryggedalstunnelen for fri ferdsel fredag 31. mars klokka 06:00. Da kan trafikantene kjøre når som helst, uten ledebil, til over påske, sier byggeleder Vegar Bjørnbakk i Nordland fylkeskommune.     

Fra tirsdag 11. april blir tunnelen stengt klokka 18:00–06:00, med kolonnekjøring etter samme opplegg som før. Dette gjelder inntil videre. Det blir fortsatt fri ferdsel på dagtid.  

–Vi går nå inn i en fase der utstyret i og utenfor tunnelen skal testes. Dette vil pågå også etter påske.  Vi må også sette av tid til å justere og rette eventuelle avvik. Tidsestimatet er dermed usikkert. I første omgang gjelder dette de første to ukene etter påske.  Vi vil vurdere behovet for bruk av kolonner forløpende og gjør oppmerksom på at behovet vil variere. 

Les også:  Dårligere veier: Regjeringen vil ha smalere veier grunnet klima

Testingen vil foregå kontinuerlig, både med og uten trafikk i tunnelen, og med varierende antall personer på stedet.  Utstyret det er snakk om er sikkerhetsutrustning som nødtelefoner, brannslukkere, ventilasjon, lys, stengebommer, samt systemer for varsling, styring og kommunikasjon.

Bjørnbakk ber trafikantene om å planlegge for kolonnekjøring, men understreker at det kan bli endringer på kort varsel.  

– Vi forstår at uvissheten kan være krevende for trafikantene, men litt etter påske skal vi oppdatere hvor vi er i løypa.  Som vi har sagt, det vil uansett bli periodevise stengninger fremover. Sammen med entreprenøren skal vi forsøke å løse dette så godt som mulig, og holde publikum orientert så tidlig vi kan.     

Les også:  Innvandrere overrepresentert blant arbeidssøkere i Nordland

Testperiodene innebærer også kontroll av at alt fungerer stabilt. Videre gjenstår det øvelse med nødetatene, mer asfaltering og andre mindre arbeider. En del av dette vil ikke påvirke trafikken.   

– Sjekk trafikkmeldingene på 175.no jevnlig. Ved større endringer informerer vi også kommunen og media. Vi vil samtidig rette en takk til de som tipser hverandre; det bidrar godt til at folk holder seg informert, sier byggeleder Vegar Bjørnbakk i Nordland fylkeskommune. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.