Rana kommune: Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2023 – 2033

Utvalg for miljø, plan og ressurs vedtok i møte 16. 3. 2023 å sende kommuneplanens arealdel 2023-2033 ut på høring og offentlig ettersyn, opplyser Rana kommune.

Kommuneplanen er styrende for kommunens arealer og utviklingen av disse. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel, som til sammen er et grunnlag for all kommunal planlegging.

Dette er en begrenset rullering av kommuneplanens arealdel. Denne rulleringen handler om temaet reindrift, ifølge kommunen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.