FREYR Battery vedtar bygging av sin første gigafabrikk

FREYR Battery

FREYR har identifisert 16 milliarder kroner i potensiell gjeldsfinansieringsstøtte utløst av Norges nye nasjonale batteristrategi og opp mot 4 milliarder kroner i mulige garantier fra Eksportfinansiering Norge.

 Styret i FREYR har vedtatt bygging av Giga Arctic (Gigafabrikk 1 og 2 slått sammen), selskapets første batterifabrikk i Mo i Rana.

FREYR øker Giga Arctics totale produksjonskapasitet til 29 GWh som et svar på et bedret marked for batterier, vellykket kommersialisering, betydelig progresjon i utviklingen av leverandørkjeden for råvarer og utstyr, teknologi- og produktforbedringer, samt klarhet rundt gjeldsbasert prosjektfinansiering.

På FREYRs anleggsområde i Mo i Rana la den norske regjeringen i dag frem sin første nasjonale batteristrategi, en plan som inkluderer betydelig støtte fra Eksportfinansiering Norge (Eksfin) i forbindelse med FREYRs prosjektfinansiering av Giga Arctic.

FREYR har identifisert samlet støtte for gjeldsfinansiering på over 1,6 milliarder dollar (om lag 16 milliarder kroner) basert på indikasjoner fra eksportkredittbyråer, multilaterale finansieringsinstitusjoner og kommersielle banker, noe som overgår ledelsens forventede belåning for det utvidede Giga Arctic-prosjektet som har en total estimert investeringsramme på 1,7 milliarder dollar.

FREYR vil i en tidlig fase søke å sikre salgskontrakter for omtrent 50 prosent av Giga Arctics kapasitet med langsiktige partnere og reservere de resterende volumene til å møte eksponentielt økende markedsetterspørsel, noe som gir en årlig kapasitet til å omsette for opp mot 2 milliarder dollar ved optimalisering av produksjonssystemer og batterikjemi.

Giga Arctic forventes å bli en av de største og mest effektive batterifabrikkene i Europa der estimert investering per GWh installert kapasitet er 50 prosent lavere og produksjon per ansatt over 200 prosent høyere enn for konvensjonelle litium-ion batterianlegg.

FREYR øker sitt mål for installert årlig produksjonskapasitet til mer enn 200 GWh innen 2030, en dobling av selskapets tidligere ambisjon.

FREYR har nylig sikret seg ytterligere en betinget salgsavtale med en betydelig europeisk kunde innen energiteknologi tilsvarende 25 GWh battericeller fra 2024 til 2028, som kommer i tillegg til de mer enn 100 GWh som tidligere er annonsert.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.