Dagligvare: Varsler ny høring om prisdiskriminering

Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen vil gjøre en grundigere vurdering av et eventuelt forbud mot forskjeller i innkjøpspriser i dagligvarebransjen. Næringsministeren tar sikte på å sende nye forslag på høring til høsten.

– Regjeringen har sammen med et bredt flertall på Stortinget satt i gang historisk mange tiltak som på sikt kan bedre konkurranseforholdene i dagligvarebransjen. Vi kan ikke vedta lavere matvarepriser, men mangel på tøff konkurranse kan føre til at vi betaler for mye for maten. Vi prioriterer derfor arbeidet med konkurranseforholdene i dagligvarebransjen høyt. 10-punktsplanen vi lanserte tidligere i år oppsummerer arbeidet vi gjør for å styrke konkurransen, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Blant tiltakene er forbudet mot negative servitutter som hindrer konkurrenter fra å åpne nye butikker og forslag til nytt markedsetterforskningsverktøy til Konkurransetilsynet. Kartleggingen av egne merkevarer og vertikal integrasjon er klar om kort tid, og fristen for innspill til nytt verktøy til Konkurransetilsynet er førstkommende fredag. Konkurransetilsynet gjennomfører også en studie av lønnsomhet og marginer, og undersøker konsekvensene av praksisen i bransjen med faste prisjusteringsvinduer. 

– Det finnes ikke én løsning på konkurranseutfordringene i dagligvarebransjen. Derfor ser vi på dette fra ulike sider. Det er summen av tiltakene som på sikt kan gi bedre konkurranse, lavere priser og bredere utvalg, sier næringsministeren.

Regjeringen sendte i oktober på høring to forslag til hvordan usaklig prisdiskriminering i verdikjeden for dagligvarer kan forbys.  

– Høringen ga sprikende svar. Usikkerheten er stor om hvilke effekter et forbud vil ha. Flere har også stilt spørsmål ved om forslagene er i tråd med  EØS-avtalen. Regjeringen har derfor ikke besluttet om en regulering av prisdiskriminering er veien er å gå, og ser nå på alternative modeller og verktøy. Vi tar sikte på å sende nye forslag på høring i løpet av høsten, sier Vestre.

Planen var at regjeringen skulle konkludere før sommeren, men vil nå bruke mer tid på å vurdere effektene av et eventuelt forbud mot forskjeller i innkjøpspriser i dagligvarebransjen.

– Jeg er veldig utålmodig, men før vi konkluderer må vi gjøre et skikkelig arbeid for å finne ut hvilke tiltak som faktisk virker. Hvis ikke kan vi risikere å svekke konkurransen. Da går matvareprisene opp og ikke ned. Det er det motsatte av hva vi vil, sier næringsministeren.

Departementet har anskaffet en ekstern utredning av forholdet mellom EØS-avtalens konkurranseregler og nasjonale konkurranseregler. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.