IT-bransjen skriker etter folk: – Situasjonen er faktisk ekstrem

tjen penger online

Store deler av næringslivet i Norge sliter med å finne folk, og ingen bransje har så store problemer som IT-bransjen. – Utdanningsinstitusjonene utdanner alt for få mennesker, og de som utdannes har ofte utdatert kompetanse, sier Experis-sjef Trygve Solem.

Manpower Groups nyeste arbeidsmarkedsundersøkelse viser at den høye etterspørselen etter arbeidskraft fortsetter. Det er mange ledige stillinger, og få søkere. Aller mest prekær er situasjonen for IT- og teknologiselskapene. 80 prosent av IT-selskapene har vanskeligheter med å fylle stillinger fordi det ikke finnes kompetent arbeidskraft.

– Markedet på IT-siden er faktisk helt ekstremt. Både vi som selger og de som trenger IT-kompetanse er desperate. Og problemene blir bare større og større, sier Trygve Solem, adm. direktør i Experis.

Han understreker at det ikke er snakk om midlertidige problemer som skyldes krigen i Ukraina, der norske IT-selskaper tradisjonelt har funnet mange dyktige arbeidstakere.

– Norsk IT-bransje har stått sammen med Ukraina, og klart å fortsette samarbeidet tross krigen. Mye av produksjonen er flyttet vest i landet, der det er roligere. Så krigen er ikke en direkte årsak til den store mangelen på folk her hjemme, understreker Solem.

Experis-sjefen mener de norske bemanningsproblemene har bygget seg opp gradvis i flere år, som et resultat av alt for få studieplasser ved NTNU og norske universiteter.

I fjor ble det utdannet rundt 3.000 mennesker innen IT-fag i Norge, og ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse er det rundt 1.500 for få. Det fører til at bemanningsvanskene eskalerer for hvert år som går.

– Jeg er usikker på om det er rammebetingelsene fra myndighetene som er årsaken til det store utdanningsunderskuddet hvert år, eller om det skyldes svak omstillingsevne hos utdanningsinstitusjonene. Interessen står det i hvert fall ikke på, antall søkere til IT-studier er høyt og interessen er stor, sier Solem.

Et paradoks er også at de nyutdannede ikke nødvendigvis er klare til innsats når studiene er fullført.

– Ting endrer seg fort, og utdanningene ser ikke alltid ut til å henge med i svingene. Ofte må næringslivet selv ta ansvar for å videreutdanne kandidatene til de systemene som brukes i dag, forteller Experis-sjefen.

Selv tilbyr han gjennom Experis Academy et tremåneders kurs for å gjøre folk klare for IT-arbeidslivet.

– Vi samarbeider blant annet med Noroff, og ser at private utdanningsinstitusjoner i større grad følger med på hva næringslivet trenger og hvilken kunnskap som etterspørres i arbeidslivet, sier han.

Experis Academy har blant annet et samarbeid med Politiets IKT-tjenester, hvor kandidater med annen utdanningsbakgrunn får et intensivt 3 måneders kurs før de går ut i praksis. På ett år får Politiets IKT-tjenester dermed utdannet kompetent personale det ikke er mulig å rekruttere andre steder.

Trygve Solem understreker at de ferdigutdannede studentenes kunnskapshull ikke er et uoverkommelig problem.

– Næringslivet sikrer relevant kompetanse når folk kommer om bord. Det viktigste er at kandidatene har lært å lære. Ting endrer seg usannsynlig fort, og med nærmest eksponentielle endringer i vårt marked blir den viktigste kompetansen å kunne tilegne seg ny kunnskap raskt. Alle ansatte må fylle på med kompetanse hele veien i yrkeskarrieren.

Solem ser også et stort potensial i å etterutdanne mennesker med tilstøtende kompetanse.

– Ved siden av å øke kapasiteten kraft i startutdanningen, må myndighetene skape rammebetingelser som gjør at folk kan ta etterutdanning mens de er i jobb. Lenger sør i Europa ser vi hvordan myndighetene investerer i folk som allerede er i arbeid. Med realfagskompetanse i bunn er veien kort til en karriere innen IT, påpeker han.

Experis-sjefen synes det er et paradoks at så få unge nordmenn søker seg til IT-utdanninger i utlandet, når man vet hvor godt arbeidsmarkedet er.

– Har vi virkelig så liten utferdstrang? Både i England, USA, Canada, Danmark og Australia er de gode utdanningsmuligheter. Jeg håper lysten på utenlandsstudier øker nå som koronaepidemien forhåpentligvis er et avsluttet kapittel. 

– Det vil i hvert fall være naivt å satse på at India skal utdanne nok IT-folk til oss i fremtiden. Trenden er at selskapene ønsker å ha kompetansen her hjemme, og da må storsamfunnet svare på den utfordringen. Og det haster, sier Trygve Solem i Experis.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.