TechLab Nord på Mo: – En milepæl for næringsutviklinga på Helgeland

nfk

Etter initiativ fra fylkesråd for plan og næring, Linda Helen Haukland, tar Nord universitet nå næringsutviklingen på Mo et kvantesprang framover gjennom etableringen av innovasjonssenteret TechLab Nord.

– Små og mellomstore bedrifter er blant dem som gjennom dette får tilgang til det nyeste innen teknologi, robotikk og digitaliseringsverktøy uten store kostnader, sier hun.

Fylkesrådet gikk fredag inn med tre millioner kroner og blir dermed deleier i laben sammen med universitetet.

Etableringen av inovasjonsasjonssenteret skjer på bakgrunn av signaler fra nærings- og samfunnslivet om at et slik tilbud vil dekke et viktig behov for innovasjon. Senteret vil tilrettelegge for at hele samfunnet skal få tilgang på det siste innen digitale verktøy og allmenn teknologi.

– Et viktig mål er å legge til rette for mer innovasjon i regionen, mer tilgang på kunnskap om teknologi og digitalisering, og bidra til et tettere samarbeid mellom universitetet og samfunns- og næringslivet, sier fylkesråd Haukland.

Hun anser den lave terskelen inn til det TechLab Nord kan tilby som avgjørende.

– TechLab Nord vil sikre at det aller nyeste av teknologi, robotikk og digitaliseringsverktøy nå blir tilgjengelig for både små og mellomstore studenter, forskere, elever på fagskole, gründere og offentlig sektor. Det vil være en bred tilgang både til å se på, teste og leie utstyret, sier Haukland.

TechLab Nord tar høyde for å samle digitalt utstyr som industrielle roboter, VR-utstyr, sensorikk, programvare og 3D-printere. Her kan brukerne teste produkter, utvikle prosjekter, drive opplæring eller undervisning, og motta kurs og etterutdanning. Mye av utstyret er også planlagt mobilt, slik at en større andel av regionen kan dra fordel av etableringen.

– Innovasjonslaboratoriet skal være en arena for regionalt næringsliv. Nord universitet skal være en pådriver for innovasjon, og TechLab vil være et tilbud med lav terskel for å øke små bedrifters konkurransedyktighet og deres bidrag til det grønne skiftet, digitaliseringen, og kompetanseutfordringer, sier rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen.

TechLab blir etablert som et eksternt ideelt aksjeselskap med 1/3 eierskap hos Nord universitet og 1/3 prosent hos fylkeskommunen. Den resterende eierandelen vil næringslivet på Helgeland bli invitert inn som deleiere i.

Konseptet er tidligere blitt prøvd ut med stor suksess i Grimstad gjennom selskapet Mechatronics Innovation Lab (MIL), som er eid av Universitetet i Agder. Nord universitet har inngått et samarbeid med MIL som baserer seg på utlån og salg av brukt utstyr, overføring av kompetanse og kunnskapsoverføring mellom organisasjonene.

TechLab Nord ønsker også å bli en inngangsport for bedriftene på Helgeland og omegn til de andre Katapultsenterne i Norge som forvaltes av Siva – Selskapet for industrivekst SF. Norge har per i dag fem slike katapultsentere, der det nordligste ligger i Ålesund. SIVA har med andre ord ikke lyktes i å legge til rette for at katapultmidlene har kommet Nordland og Nord-Norge til gode, en sak fylkesråd Haukland har vært opptatt av denne høsten.

– Vi har besøkt Siva i Trondheim sammen med Innovasjon Norge og vi har også løftet behovet for en katapult i nord, sier Haukland, som er glad for at det nå kommer en etablering som kan fungere som en inngangsport til katapultsystemet for nordnorske bedrifter.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.