1 million til grønn havnesatsing i Mosjøen

nfk

Inntil 1 million kroner skal gå til å utvikle området rundt godsterminalen i Mosjøen. – Dette er en grønn satsing, der det skal legges til rette for fremtidsrettede, miljøvennlige og bærekraftige transporter mellom havneområdet og godsterminalen, sier Linda Helen Haukland, fylkesråd for plan og næring i Nordland.  

Fylkesrådet i Nordland har satt av pengene i en samarbeidsavtale med Helgeland Havn IKS, og de skal brukes for å gjøre adkomsten mellom havneområdet og godsterminalen grønnere og mer effektivt.  

– Det skal blant annet bygges ny industrivei fra havneområdet til godsterminalen, og målet er en mer rasjonell og økonomisk effektiv logistikk, sier Haukland. 

Mosjøen har i dag en godsterminal med store utviklingsmuligheter. Potensialet for gods som ønskes transportert på bane og båt over Mosjøen er stor, men terminalen har i dag en del begrensninger som blant annet gjør godshåndtering og transport mellom jernbane og havneområde utfordrende. 

– Mosjøen havn er under utvikling og utvidelse, og det skal også bygges ny ferjekai til 40 millioner der. De midlene som investeres skal bidra til å gjøre Mosjøen klar for fremtiden og de utviklingsmulighetene som vi ser at både Mosjøen og regionen rundt har, sier Haukland.

Utbyggingen av havnen, med både ny adkomst og ferjekai, skal samlet bidra til en grønnere, mer effektiv og sikrere trafikkhåndtering i området.

– Dette samarbeidet med Helgeland Havn IKS blir et prosjekt som kommer til å gjøre transporten av gods til og fra regionen rundt Møsjøen både enklere, grønnere, og ikke minst svært fremtidsrettet med det potensialet denne regionen har for videre næringsutvikling, konkluderer Haukland

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.