Forutsetter at ny nettleie ikke innføres

strøm

Huseierne er glade for at flertallet på Stortinget nå utsetter ny nettleiemodell fra 1. januar. – Vi forventer at alle nettselskapene viderefører dagens prismodell og ikke utnytter smutthullene som finnes i dagens regelverk. Å overkjøre politiske vedtak og den massive motstanden vil være svært arrogant og vil ytterligere svekke tilliten til en bransje hvor tilliten allerede er tynnslitt, sier energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i Huseierne.

Regjeringspartiene og SV ble i strømavtalen 17. desember blant annet enige om å utsette innføringen av ny nettleie. Dette er meget gledelig, mener Huseierne:

– Det er bra at forbrukerstemmen er lyttet til og at regjeringspartiene sammen med SV nå utsetter innføringen av ny nettleiemodell fra 1. januar, sier Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne.

– Nå er det viktig at myndighetene og nettselskapene i samarbeid med oss forbrukerinteressene, utformer en modell som ivaretar både målet om en forståelig modell for strømkundene, samt bedre utnyttelse av strømnettet, fortsetter hun.

Huseierne forventer nå at nettselskapene lojalt følger opp den politiske viljen:

– Vi forventer at alle nettselskapene viderefører dagens prismodell og ikke utnytter smutthullene som finnes i dagens regelverk. Å overkjøre politiske vedtak og den massive motstanden vil være svært arrogant og vil ytterligere svekke tilliten til en bransje hvor tilliten allerede er tynnslitt, sier Linda Ørstavik Öberg i Huseierne.

– Nettselskapene har all mulighet til å endre dette nå, dette handler kun om vilje. Hvis de i desember kan sende ut nye priser og modeller til strømkundene med forventninger om at de kan tilpasse seg i løpet av noen uker – så bør også nettselskapene fint klare å gå tilbake til eller fortsette litt til med den gamle modellen, sier Linda Ørstavik Öberg i Huseierne.

Vi har alle samme mål om bedre utnyttelse av strømnettet , men denne modellen er ikke formålstjenlig.

Huseierne er enig om målet om bedre utnyttelse av strømnettet, men mener at den nye modellen som er foreslått ikke er formålstjenelig, blant annet fordi den er vanskelig å skjønne for forbrukere. Den gir heller ikke noe incitament energiforbedrende tiltak: 

– Vi vil fortsette å bidra konstruktivt inn for å utvikle en ny prismodell for nettleie som husholdningene vil forstå, slik at vi sikrer ønsket atferdsendring og klarer å holde kostandene i strømnettet nede, sier Linda Ørstavik Öberg i Huseierne.

– Vi ønsker oss høyere energiledd kombinert med et forståelig fastledd. Et høyt energiledd er avgjørende for å opprettholde viljen og lønnsomheten hos husholdningene som skal og har investert i viktige energitiltak hjemme.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.