LESERINNLEGG: Nordland biter fra seg

tannlege

Folketannrøkta i Nordland startet opp allerede i 1953, det man i dag kjenner som Den offentlige tannhelsetjenesten. I år kan vi altså feire 70-årsjubileum, en suksesshistorie der en stadig høyere andel av barn og unge er uten hull i tennene.

Av: Christian Torset, Fylkesråd for kultur, klima og miljø.

Fra 2015 til 2022 har andel kariesfrie 18-åringer i Nordland steget fra 17 % til 28,9 %. Nær en tredel av nordlendingene kan altså smykke seg med null hull.

Også blant eldre har tannhelsen blitt betydelig bedre. Andel personer i sykehjem som er tannløs, er fra 2003 til 2021 halvert, fra 53,5 % til 27,8 %. Også blant andelen personer som mottar hjemmesykepleie har prosentandelen tannløse gått ned fra 23,2 % til 13,7 %.

Gode tall på utviklingen i tannhelse er viktig – nettopp fordi dårlig tannhelse påvirker livskvaliteten til den enkelte – på samme måte som andre helseutfordringer kan ha betydning for hvordan livskvaliteten oppleves.

Det viktigste tiltaket for å redusere forekomst av karies er systematisk forebyggende tannhelsearbeid. Det er inngått samarbeidsavtaler med de fleste kommuner i Nordland, som tvers av sektor- og tjenestegrenser skal fremmer både den generelle helsen og tannhelsen. Dette samarbeidet er forutsetning for å nå de som trenger det mest, og for å nå målet om mest mulig egenomsorg gjennom forebyggende arbeid.

I 2022 ble det i hele Nordland gjennomført over 500 forskjellige tiltak utenfor tannklinikkene. Det være seg samarbeidsmøter med kommunale tjenester, pussekurs i barneskolene, undervisning av sykepleierstudenter, eller tannhelsekontroll på sykehjem.

Dette utadrettete tannhelsearbeidet er under stadig utvikling, og fra høsten 2023 til våren 2025 skal den offentlige tannhelsetjenesten være med i et nasjonalt utviklingsprosjekt som Helsedirektoratet har ansvar for. «Kommunal tannpleier»-prosjektet har som mål å bedre samhandlingen mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. På den måten styrkes tannhelsetilbudet til personer i sykehjem eller hjemmesykepleie.

Dette får vi til ved at det i prosjektperioden tilsettes tannpleier i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, som blant annet vil bidra med opplæring og kompetanseheving i oral helse i de kommunale tjenestene.

Nordland har en fylkeskommunal tannhelsetjeneste med en svært desentralisert klinikkstruktur. 9 av 43 fylkeskommunale tannklinikker er ambuleringsklinikker som betjenes av tannhelsepersonell fra større klinikker i området. På noen større klinikker er det etablert spesialiserte behandlingstilbud som bedøving med lystgass, eller implantatprotetikk, erstatning av tapte tenner ved hjelp av kroner og broer plassert på implantater.

I tillegg drifter Nordland fylkeskommune 4 spesialistklinikker på Sortland, Narvik, Bodø og Mo i Rana, for å gjøre tannregulering tilgjengelig i hele Nordland. Fylkesrådet har også satt av penger for å opprette et behandlingstilbud i Lofoten. Dette vil bety at det hvert år kan kuttes opp mot 2 000 reiser for pasienter som de siste årene har måttet reise langt for å få behandling. Først og fremst vil dette være positivt for de unge pasientene som nå slipper å få mye fravær fra skole, men det vil også være positivt for opp mot 700 ledsagere som ofte har måttet ta seg fri fra jobb. Det er derfor svært gledelig at vi nå får på plass et kjeveortopedisk behandlingstilbud i Lofoten.

Nordland fylkeskommune jobber kontinuerlig med å fornye tannklinikkene slik at de er moderne og universelt utformet. I 2019 flyttet Mørkved tannklinikk og Narvik tannklinikk inn i nye lokaler, i 2020 gjorde vi det samme med Andøy tannklinikk. I 2021 flyttet Myre tannklinikk, og i 2022 Sortland tannklinikk og Røst tannklinikk. I løpet av 2023 er det planlagt at Trofors tannklinikk og Værøy tannklinikk får nye lokaler.

I 2022 vedtok Stortinget at 21- og 22-åringer skulle inngå i gruppen som får 50 % rabatt på tannbehandling. Gruppen ble i år utvidet opp til og med 24-åringer, og attpåtil får disse unge voksne nå 75 % rabatt på tannhelsetjenester på offentlige tannklinikker. Dette vil forhåpentlig gjøre at også unge voksne som har måttet snu på krona, nå vil kunne prioritere god tannhelse.

Mest mulig egenomsorg ved hjelp av forebyggende arbeid, skal gi fortsatt gode resultater for tannhelsen i Nordland – også de neste 75 årene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.