natt sentrum

Vil ikke oppheve krav om helseattest for eldre sjåfører

– Det skal være trygt å ferdes i trafikken. Krav om obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett er trygge sjåfører. Anmodningen fra... Les mer »
fobi

1 av 10 søkte profesjonell psykologisk hjelp i 2020

De fleste av disse har snakket med familie og venner, viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Gjensidige. Det er et stort trykk på offentlige tjenester med varierende tilgang på et godt... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Kompensasjonsordningen trappes ned

Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet vil få et mindre omfang enn tidligere. Etter hvert som samfunnet gradvis åpnes opp igjen og aktiviteten i næringslivet øker, vil behovet for statlig støtte til næringslivet... Les mer »
skatt

Kompensasjonsordning for bedrifter rammet av smitteverntiltak i Leirfjord

Leirfjord kommune har i 2021 fått tildelt ekstra kr. 250 000 som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, opplyser kommunen. Målet med ordningen er å sette kommunen raskt i stand til å avhjelpe... Les mer »
samferdselsdepartementet

Vil stramme inn elsparkesykkelregler

Regjeringen har besluttet at det skal settes i gang et arbeid med lov- og forskriftsendringer for å stramme inn på reglene for bruk av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy, opplyser Bodøposten.no.... Les mer »
sommer

Kjerringråd fortsatt utbredt i Nordland: Dette gjør du om du blir solbrent

Fellesferien er i gang og mens mange av oss pakker med solkremen, forventer 1 av 4 nordlendinger å bli solbrent i løpet av sommeren. I tillegg florerer det av kjerringråd på nettet... Les mer »
uio

10 år etter 22. juli: Frivillige hjelpere var mer sårbare enn profesjonelt innsatspersonell

Hvordan gikk det egentlig med de som bidro til hjelpearbeidet under og etter terrorhandlingene 22. juli 2011? De var profesjonelt innsatspersonell fra helse, brann og politi, men også naboer til Utøya og... Les mer »
jorden

Fikk 220 millioner etter avlyste reiser i korona-tiden

Tryg Forsikring har behandlet 55.000 reiseforsikringssaker i forbindelse med korona-pandemien. Til sammen har kundene fått utbetalt 220 millioner kroner i reise-erstatninger de siste 15 månedene. – Mange har nok oppdaget betydningen av... Les mer »
munnbind

Smittede har oppholdt seg i Rana

Rana kommune har fått varsel om at to personer på gjennomreise har testet positivt for covid-19 i annen kommune. De to smittede har oppholdt seg i Rana i perioden 18. til 20. juni. Smittesporing... Les mer »
Riksrevisjonen

Én innbygger – én journal: Omfattende kritikk av helsemyndighetene

Helsemyndighetene har ikke styring og kontroll på IT-satsingen Én innbygger – én journal og reglene for anskaffelser er brutt, viser Riksrevisjonens nyeste undersøkelse. – Én innbygger – én journal er viktig for fremtidens helsetjenester... Les mer »