Hydrogenferja mellom Bodø og Lofoten lyses ut

Statens vegvesen

Statens vegvesen lytter til ferjenæringen når fremdriftsplanen for anskaffelse av hydrogenferja mellom Bodø og Lofoten lyses ut. Det blir fortsatt 85 prosent hydrogen, men det blir mer tid til forberedelser og mindre overgangsløsninger.

– Etter planen skulle anbudet legges ut før jul. Dialogen med næringen på senhøsten har gitt oss mange gode innspill vi ønsker å ta med oss videre. Det viktigste innspillet vi fikk fra rederinæringen, var at de ønsket mer tid fra utlysning til oppstart, og spesielt fra kontraktsignering til driftsoppstart. Vi har derfor i dag sendt Samferdselsdepartementet brev der vi anbefaler mer tid før driftsoppstart i neste kontrakt, til beste for næringen og framtidige brukere av ferjene mellom Bodø og Lofoten, sier avdelingsdirektør for ferje i Statens vegvesen, Edvard Thonstad Sandvik.

Les også:  Løftet Nordlands samiske identitet

– Vi har store ambisjoner, og er utålmodige etter å komme i gang med det neste steget i det grønne skiftet og ta i bruk morgendagens løsninger. Miljøaspektet er svært viktig for oss, legger han til.

Ferjesambandet mellom Bodø og Røst-Værøy-Moskenes blir landets første storskala hydrogensamband, noe som vil si at 85 prosent av energien på de to hovedferjene skal hentes fra hydrogen.

Les også:  Roni Horns kunstinstallasjon i Havøysund åpner 30. september

– Dette blir en milepæl i den maritime bransjen, og det er nettopp derfor vi har gått uvanlig bredt og bedt om innspill i forberedelsen til anbudet. Vi har store ambisjoner, sier Sandvik.

Vanligvis er det rederier med underleverandører som blir invitert til leverandørkonferanser og dialogkonferanser i det innledende arbeidet til et anbud.

I forkant av denne konkurransen var også potensielle hydrogenprodusenter, utstyrsleverandører, berørte kommuner og interesseorganisasjoner blant deltakerne.

– Vi gikk uvanlig bredt ut nettopp fordi anbud med krav til hydrogen er noe nytt i ferjesammenheng og i maritim sammenheng generelt, og her kom deltakerne på dialogkonferansen med mange innspill. Det var nettopp dette vi ønsket. Vi har anbefalt Samferdselsdepartementet å gi nye rammer knyttet til tidspunkt for oppstart av ny kontrakt, basert på innspill fra næringen. Så snart Samferdselsdepartementet har vurdert dette, vil Statens vegvesen lyse ut konkurransen.

Les også:  Problemer med gatelys i Lødingen

– Kravet om 85 prosent hydrogen på de to hovedferjene har vi ikke planlagt å endre på, avslutter Sandvik.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.