Vil utrede Beisfjordveien i Narvik

nfk

Fylkesrådet foreslår å bevilge 700 000 kroner til utredning av den rasutsatte fylkesvei 7570 Beisfjordveien.

I januar 2022 gikk det et stort ras over veien, som isolerte beboere i Beisfjord fra omverdenen i flere dager. Det er i ettertid satt opp et varslings- og stengeanlegg for skred. Radar og kamera skal bidra til tryggere ferdsel i det kjente skredområdet.

Nå ønsker fylkesrådet å få utredet ulike fysiske tiltak å få ned skredfaren.

– Jeg har stor forståelse av beboere i Beisfjord kan føle på utrygghet når de ferdes på den skredutsatte veistrekningen. Vi vil nå få undersøkt hvilke alternativ vi har til å ivareta sikkerheten til de vegfarende ytterligere. Fylkeskommunen har en klar ambisjon om at vegnettet vårt over tid skal utbedres og bli bedre sikret mot skred, både for å øke trafikksikkerheten og for å øke påliteligheten til vegene våre og tryggheten for befolkningen. Det er svært mange behov og ønsker knyttet til vegnettet vårt, og det er svært krevende å prioritere tiltak innenfor trange budsjetter. Vi tar bekymringene til befolkningen i Beisfjord på alvor – trafikksikkerhet er alltid høyt på vår agenda, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

– En utredning vil kunne gi svar på hva slags bergmateriale det er i fjellet, om man bør velge overbygg eller tunell og annet. Ikke minst vil vi få en sikker kostnadskalkyle som gjør oss i stand til gode beslutninger videre, sier fylkesråd for transport og infrastruktur Monika Sande.

– Å ha en god og trygg vei er viktig både for næringslivet og den øvrige befolkningen. Utredningen vi nå setter i gang er et ledd for å få mer kunnskap om veien videre, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.

Det er fylkestinget som tar den endelige bestemmelsen om utredningen under sitt møte i Bodø 12.-14. juni.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.