Vil framskynde Sørfoldtunnelene

nfk

Fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide, mener det er et paradoks at Sørfoldtunnelene løftes fram som en flaskehals i et samfunnssikkerhetsperspektiv og i et strategisk nasjonalt perspektiv. Men prioriteres likevel ikke fram av Statens Vegvesen i deres forsalg til den kommende nasjonale transportplanen.

Statens Vegvesen har nylig lagt frem sitt forslag til prioriteringer i ny Nasjonale transportplanen (NTP) 2025-2036. Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet bedt transportvirksomhetene om å foreslå prioriterte tiltak.

– Forslaget fra Statens Vegvesen uttrykker bekymring knyttet til samfunnssikkerhet og det nye sikkerhetspolitiske bildet. Dette er en bekymring jeg deler, og som må veie tung når ny NTP skal behandles, sier fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide.

En av de viktigste sakene som har blitt tatt opp av Statens Vegvesen er behovet for å opprettholde god veiinfrastruktur på E6 i Nord-Norge. I dag er det kun én fremføringsakse langs vei, fra Trondheim til Kirkenes, og E6 er avgjørende både for sivil og militær transport.

– Men som det riktig påpekes, så er veiinfrastrukturen på E6 i Nord-Norge ikke robust nok, med flere bruer som ikke oppfyller dagens krav til tungtransport og militært utstyr og materiell. Men ikke minst snakker vi jo om svært mange tunneler som ikke oppfyller kravene i EUs tunnelsikkerhetsforskrift, underbygger Eide.

Hun mener flaskehalsene og den reduserte fremkommeligheten som Sørfold-tunnelene representerer, bør vekke en mild bekymring, både i et samfunnssikkerhetsperspektiv og i et strategisk nasjonalt perspektiv.

– Nord-Norge er geostrategisk viktig for Norge og NATO, og det er viktig å opprettholde god veiinfrastruktur for å ta imot allierte styrker som skal bistå Norge i kriser og krig. Imidlertid oppfyller ikke dagens veiinfrastruktur i Nord-Norge de forventningene som er nedfelt i avtaler med NATO. Det er flere steder hvor militære styrker ikke kan forflytte seg, fordi veiinfrastrukturen ikke er dimensjonert for militært utstyr og materiell, forklarer Eide.

Fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide stiller seg undrende til at Sørfoldtunnelene trekkes frem som det eneste prosjektet som omtales som «nasjonalt viktig for samfunnssikkerhet og beredskap», men som likevel ikke skal fullføres før langt ut på 2030-tallet.

– Dette prosjektet har endret karakter og har blitt viktigere for den norske sikkerheten. At Statens Vegvesen ikke anbefaler å fremskynde Sørfoldtunnelene i kommende NTP, står i kontrast til at prosjektet har denne statusen i dokumentet. Sørfoldtunnelene må fremskyndes i tid, avslutter fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.