– Styrk Fiskeridirektoratet i nord!

nordland fylke

– Nordland ønsker velkommen en styrking av de fiskerifaglige miljøene i hele landsdelen, og spesielt miljøene i Bodø og Tromsø, som skal styrkes med ledelsesfunksjoner i Fiskeridirektoratet.

Dette sier Arbeiderpartiet i Nordland i et utkast til uttalelse under fylkestinget, som nå er samlet på Sortland.

I 2021 utredet Fiskeridirektoratet fremtidig organisering etter bestilling i tildelingsbrevet fra Fiskeridepartementet. Bakgrunnen for dette var blant annet fiskerikontrollutvalgets utredning NOU 2019:21 som kom med anbefaling om endringer i direktoratets organisering av informasjonsforvaltning og kontrollarbeid.

Nordland fylkesting ønsker en endring i Fiskeridirektoratets organisering velkommen, da en ny organisering vil sikre likebehandling av like saker, og ikke være avhengig av om du bor i nord, vest eller sør.

– Vi ønsker velkommen en styrking av de fiskerifaglige miljøene i hele landsdelen og spesielt miljøene i Bodø og Tromsø som skal styrkes med ledelsesfunksjoner i direktoratet. Dette vil i samspill med fiskeri og havbruksnæringa og forsknings og utdanningsinstitusjonene i sum gi et sterkere fagmiljø, og styrke nordområdenes industri og næringsliv, sier gruppelder for Arbeiderpartiet, Odd Arnold Skogsholm.

– Vi anerkjenner Bergens rolle som hovedkontor i Fiskeridirektoratets virksomhet, og som et nav for alle 20 lokasjonene rundt omkring langs kysten. Regjeringen har gjennom Hurdalsplattformen slått fast at nye statlige stillinger som hovedregel skal etableres utenfor de store byene,, og da er Fiskeridirektoratet et naturlig sted å bidra til at statlig virksomhet flyttes nordoverVi ser fram til at regjeringens politikk også skal gjennomføres i flere offentlige virksomheter.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.