Vanskeligere for unge i arbeidslivet

team arbeidsplass

Hva skal til for at samfunnets unge finner en trygg vei inn i arbeidslivet, i stedet for å løse rundreisebillett i NAV-systemet?

Forskningssjef i FAFO Anne Britt Djuve har overfor blant annet avisa Utrop.no slått fast at:

– Fattigdom i seg selv skaper ikke utagerende adferd. Muligheten til å delta i samfunnet er et viktig mål i seg selv, men også et sentralt virkemiddel for å motarbeide parallellsamfunn og radikalisering.

– Ifølge ferske tall fra en undersøkelse blant ungdom i Oslo går det frem at det ikke nødvendigvis er mer vold i områder med høy innvandring, men at dårlig skoleprestasjoner fører til økt kriminalitet, sier Djuve.

Les også:  LESERINNLEGG: Utenlandsk arbeidskriminalitet må stoppes!

Ifølge SSB er andelen blant lavt utdannede unge, det vil si de som ikke har mer utdanning enn ungdomsskolen, som er i arbeid og utdanning, gått ned fra 74 prosent i 2008 til 64 prosent i dag. Det er nå færre av de jobbene som har vært vanlige blant unge med lav utdanning, og konkurransen om disse jobbene har blitt hardere.

Under konferansen Ung velferd 25. og 26. april har konferansearrangør Jobbaktiv samlet fremstående forskere og praktikere for å ta opp problemstillinger rundt det å komme i jobb for unge, og for at de skal klare seg i arbeidslivet.

Les også:  LESERINNLEGG: Utenlandsk arbeidskriminalitet må stoppes!

Blant foredragsholderne er Anne Britt Djuve i FAFO, Kjetil Frøyland i Arbeidsforskningsinstituttet, Torill Bognes Larsen, som er professor i helsefremmende arbeid. Svenske Mia Börjesson snakker om å motivere ungdom. Blant foredragsholderne er også Stig Mass Andersen – som kaller seg Bipolar Superstar. Stig Mass Andersen har et genuint ønske om å endre folks oppfatning om psykiske diagnoser og annerledeshet. Dette gjør han med en unik blanding av slampoesi, egenskrevne låter med tekster som omhandler temaene han snakker om og formidling av erfaringer. Gjennom sin bipolare diagnose har han opplevd både angst, depresjon og mani.

Les også:  LESERINNLEGG: Utenlandsk arbeidskriminalitet må stoppes!

På programmet venter i tillegg en rekke andre foredragsholdere på å formidle forskning, kunnskap og erfaringer.


Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.