Skal forenkle hverdagen for små- og mellomstore bedrifter

isaksen ndf

Nesten 840.000 arbeidstakere i Norge jobber i bedrifter med færre enn 50 ansatte. Over 95 % av alle norske virksomheter har mellom 1 og 50 ansatte.

Derfor er det viktig at regjeringens næringspolitikk treffer disse bedriftene. Regjeringen skal legge frem en strategi for små og mellomstore bedrifter før sommeren 2019.

– Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i norsk næringsliv. Den jobben de gjør hver dag, er med på å sikre arbeidsplasser og et bærekraftig velferdssamfunn. Det viktigste vi som regjering kan gjøre, er ofte rett og slett å ikke stå i veien. Vi skal forenkle hverdagen til bedriftene og gjøre det lettere for dem å gjøre jobben sin, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen vil ha en slutt på at bedrifter må levere den samme informasjon til det offentlige flere ganger Det blir et av tiltakene strategien skal se på. Det vil spare både det offentlige og næringslivet for tid og penger. Regjeringen fortsetter å redusere næringslivets administrative kostnader. Målet er å forenkle for ytterligere 10 milliarder kroner frem til 2021. Mesteparten av dette er det de små og mellomstore bedriftene som får glede av. Forenkling treffer disse godt fordi de har få ansatte og dermed færre ressurser enn store bedrifter til å utføre oppgaver som ligger utenfor bedriftens kjernevirksomhet.

– Vi skal ikke belaste bedriftene med overflødige rapporteringskrav. Regjeringens mål at ingen skal måtte levere den samme opplysningen til det offentlige mer enn én gang. Det vil kunne spare det offentlige og næringslivet for store summer som vi heller kan bruke på felles velferd, sier næringsministeren.

Det er viktig å sikre at disse bedriftene har rammevilkår som legger til rette, både for flere arbeidsplasser, mer verdiskaping, mer innovasjon og økt eksport.

– Vi er godt i gang med gjennomgangen av det bedriftsrettede virkemiddelapparatet, og nå skal vi finne ut om disse ordningene også treffer de små og mellomstore bedriftene, sier næringsministeren.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.