Raymond Johansen ny generalsekretær i Norsk Folkehjelp

norsk folkehjelp

– Det er en ære å få muligheten til å lede Norsk Folkehjelp. En unik organisasjon i Norge, som i over 80 år har drevet med solidaritet i praksis, sier Raymond Johansen.

Han har bred erfaring fra internasjonalt arbeid, som statssekretær i UD og generalsekretær i Flyktninghjelpen. Arbeid med en bred medlemsorganisasjon, som partisekretær i Arbeiderpartiet, samt krisehåndtering og beredskap som byrådsleder i Oslo.

– Jeg skal bruke tiden fremover på å lytte og lære. Jeg er ydmyk ovenfor det gode arbeidet som er gjort av mine forgjengere og som gjøres av ansatte og medlemmer, både her i Norge og internasjonalt, sier Johansen: 

– Jeg ser frem til å lære organisasjonen å kjenne. I en usikker verden, preget av krig, konflikt og klimakrise er arbeidet Folkehjelpa gjør høyst aktuelt, på godt og vondt.

Johansen vil tiltre stillingen 25. januar 2024 og styreleder er veldig fornøyd med ansettelsen.

– Vi har fått riktig person på riktig plass med denne ansettelsen. Norsk Folkehjelp er en bred organisasjon og Raymond Johansen er en allsidig person med solid erfaring og betydelige resultater med å lede komplekse organisasjoner. Johansen har også lang erfaring med både humanitært og politisk arbeid internasjonalt og nasjonalt. Noe som vil gjøre han til en veldig god leder for Norsk Folkehjelp, sier Jan Olav Andersen, styreleder i Norsk Folkehjelp.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.