Statsråden åpnet et Kinderegg på E6 forbi Ballangen

Statens vegvesen

En elv av biler gjennom sentrum og en ulovlig «snarveg» er byttet ut med en, rask og trafikksikker E6 forbi Ballangen.

– Når vi får alt dette for 140 millioner kroner må vi kunne si at vi har fått mye for pengene. Det sier områdedirektør for utbygging, Stein-Inge Johansen, i Statens vegvesen.

Den nye stubben med E6 er bare 1,2 kilometer. Men den gjør E6 sør i Narvik kommune 1,9 kilometer kortere. Trafikken i sentrum er halvert og tungtrafikken nesten helt borte. Det merkes når årsgjennomsnittet var på 2500 kjøretøy i døgnet og trafikkmengden gjorde et kraftig hopp i sommerhalvåret.

I sin tale sa samferdselsminister Nygård seg svært fornøyd med at landets viktigste hovedveg fra nord til sør nå er nesten 2 kilometer kortere. Han viste også til Vegvesenets nullvisjonen for hardt skadde og drepte i trafikken.

–Den nye vegen gir økt trafikksikkerhet for gående og kjørende i sentrum, den bidrar til bedre miljø og reduserer transportkostnadene i området, sa han.

I mange år har den nær to kilometer lange sløyfen om Ballangen sentrum vært en flaskehals med sterkt nedsatt hastighet for alle veifarende. Mange har latt seg friste til å kutte ned et par kilometer og forsere køen foran seg ved å kjøre ulovlig over Bjørkåshøgda. Den kommunale vegen er skiltet med gjennomkjøring forbudt og går rett igjennom et stort boligfelt. Nå er ny E6 den raskeste vegen gjennom bygda.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.