Sandra Borch i nærkontakt med beitekrisen i Nordland

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Sandra Borch har vært i Nordland for å møte reindriftsutøvere som er rammet av beitekrisen.

– Det er et stort alvor i situasjonen, men det er godt å se at reinen får mat og ser sunne og friske ut. Reindriftsutøverne gjør en stor innsats i en krevende situasjon, sier Sandra Borch. 

I november og desember kom de første meldingene om svært vanskelige beiteforhold i reindriften. Situasjonen har forverret seg utover vinteren, store mengder is og snø gjør at reinen ikke får tak i mat.  Om lag 150 000 reinsdyr er rammet.

Beredskapsutvalgene i Nordland og i Troms og Finnmark har erklært beitekrise i flere distrikter. Det blir kjørt ut fôr til reinflokkene i alle disse distriktene.

I dag besøkte landbruks- og matministeren Ildgruben beitedistrikt ved Tverrvatnet i Nordland. Her fikk hun se reindriftsutøverne kjøre ut pellets til dyra.

– Det er helt noe annet å se dette med egne øyne enn å lese om det i en rapport, sier Borch. – Det er viktig for meg å snakke med dem som hver dag opplever utfordringene med beitekrisa, og jeg må bare berømme dem for jobben de gjør.

Når beredskapsutvalgene har erklært beitekrise, kan reindriftsutøverne søke tilskudd til å kjøpe fôr. Det er satt av ekstra midler til dette gjennom reindriftsavtalen. Avtalepartene ble enige om en sats på 4,50 kroner per rein per døgn til innkjøp og frakt av fôr.

Under befaringen i dag kunne reindriftsutøverne i Ildgruben fortelle statsråden at det er nok fôr å få tak i og at systemet med kriseberedskap fungerer. De understreket imidlertid at krisen ikke er over på mange uker og at det kan bli nødvendig med mer penger til krisefondet.

– Jeg har god kontakt med beredskapsutvalgene i reindriften og vil følge situasjonen tett i tiden som kommer, sier landbruks- og matministeren.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.