rein

Sametinget støtter førstehjelpskurs i reindrifta

Sametinget har bevilget 295 000 kroner i tilskudd til Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) til gjennomføring av førstehjelpskurs i reindrifta.  Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) har etablert en HMS-tjeneste (helse, miljø og sikkerhet) for... Les mer »

Rana kommune: Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2023 – 2033

Utvalg for miljø, plan og ressurs vedtok i møte 16. 3. 2023 å sende kommuneplanens arealdel 2023-2033 ut på høring og offentlig ettersyn, opplyser Rana kommune. Kommuneplanen er styrende for kommunens arealer... Les mer »
rein

Viktig at reindriftsavtalen fikk forventet økning

Sametinget hadde flere innspill til Reindriftsavtalen 2023/2024 og er fornøyd med at rammen for avtalen ble historisk høy, og økte til 200 millioner kroner.  – Vår prioritering var å ha fokus på... Les mer »
rein vinter

Motorferdselloven burde tilpasses samers tradisjonelle utmarksbruk

Motorferdsellovutvalget skal fremme et forslag til ny motorferdsellov i løpet av 2023. Sametinget skal i forbindelse med plenum i mars behandle en ny sak om innspill til det statlige motorferdsellovutvalget. – For... Les mer »
matprat

Dette ene tilbehøret må nordmenn ha til reinsdyrmiddagen

De aller fleste er ganske konservative når de velger tilbehør til reinsdyrkjøttet. En klassiker topper listen over hva nordmenn bare må ha til reinsdyr. Tyttebær er det mest populære tilbehøret til reinsdyrkjøtt.... Les mer »
biler

Reindrift viktig for transportplanlegging i Nord-Norge

Tidenes største transportplanlegging i Nord-Norge er i gang. Planleggerne ønsker å møte flest mulig nøkkelpersoner fra reindriftsnæringa om to uker. «KVU Nord-Norge» er norgeshistoriens største planleggingsprosjekt av transport. Det omfatter alle transportformer... Les mer »
Landbruks- og matdepartementet

Sandra Borch i nærkontakt med beitekrisen i Nordland

Landbruks- og matminister Sandra Borch har vært i Nordland for å møte reindriftsutøvere som er rammet av beitekrisen. – Det er et stort alvor i situasjonen, men det er godt å se... Les mer »
rein vinter

Grønt lys til 75 vindmøller midt i flytteveien til flere tusen rein i Vefsn

NVE ga idag grønt lys for bygging av hele 75 vindmøller i Vefsn i Nordland, og byggingen kan starte rett over nyttår. For reindriftsnæringa kan det bety kroken på døra, opplyser NRK.... Les mer »
rein

Norges Jeger- og Fiskerforbund vil beskytte villreinen

Villreinen i Norge sliter. Presset på arealer i fjellet er stort, og reinsdyra er blant de arter som påvirkes negativt av denne utviklingen. Nå vil Norges Jeger- og Fiskerforbund skjerpe innsatsen som... Les mer »
havørn

Havørna tar mye rein i Lofoten

Meldinger om tap av rein på Hinnøya i Lofoten viser at ørna kanskje tar over 500 reinkalver hvert år. Litt over 100 dyr godkjennes for utbetaling av erstatning, viser ferske tall fra... Les mer »