Rana kommune: Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2023 – 2033

Utvalg for miljø, plan og ressurs vedtok i møte 16. 3. 2023 å sende kommuneplanens arealdel 2023-2033 ut på høring og offentlig ettersyn, opplyser Rana kommune. Kommuneplanen er styrende for kommunens arealer... Les mer »
mosenteret

Ny plan for byutvikling vedtatt av Rana kommune

Planprogrammet for Kommunedelplan for byutvikling 2023 – 2033 ble fastsatt av miljø-, plan og ressursutvalget i møte 16. 3. 2023, opplyser Rana kommune. Rana kommune har laget planprogrammet, saksframlegg og et sammendrag... Les mer »

Midler til vilt- og fiskerelaterte tiltak i Rana

Hvis du driver med viltrelaterte tiltak kan du søke om støtte fra kommunens viltfond. Driver du med tiltak som fremmer innlandsfiske, kan du søke om opphjelp fiske, opplyser Rana kommune. Den som... Les mer »

Eiendomsskattelistene i Rana lagt ut til offentlig gjennomsyn

Rana kommune har lagt ut eiendomsskattelistene til offentlig gjennomsyn. De skal ligge ute i tre uker fra 1. mars, opplyser kommunen. Eiendomsskatteseddelen i Rana kommune er i hovedsak sendt ut elektronisk, melder Rana... Les mer »
snøscooter

Disse snøskuterløypene i Rana er nå åpnet

I tid for vinterferien er snøskuterløypene i Umbukta og mellom Østerdal og Kallvatnet åpnet, opplyser Rana kommune. Det er spesielle åpningstider for løypa i Virvassdalen. Denne løypa er åpen annenhver uke. I... Les mer »
mosenteret

Nye retningslinjer for særlig farlig skolevei i Rana

Rana kommune sender på høring forslag til reviderte retningslinjer for særlig farlig skolevei, opplyser kommunen. Høringsforslaget tar høyde for vei- og trafikkmessige endringer og innebærer overgang til områdetyper som er definert ut... Les mer »

Gjør det enklere å søke om helse- og omsorgstjenester i Rana

En ny og brukervennlig digital løsning der innbyggere kan søke om helse- og omsorgstjenester, er på plass, opplyser Rana kommune. Digitale Helgeland har sammen med Rana og 15 andre kommuner på Helgeland... Les mer »
nfk

Klart for ny bru over Ranelva

Consto Anlegg Nord AS skal bygge den nye Nevernesbrua, som skal stå ferdig om circa to år. Anleggsstart til våren.   Nordland fylkeskommune har skrevet kontrakt med Consto Anlegg Nord AS om bygging... Les mer »
vinter istapper

Rana kommune forberedt på mildvær

Mildvær og regn er i vente, og Bydrifts samferdselsavdeling har jobbet på spreng for å være så forberedt som mulig, opplyser Rana kommune. – Seksjon for samferdsel har gjort det som kan... Les mer »

Planlegger nye boliger i Biskop Bangs gate 13 i Mo i Rana

Rana kommune har offentliggjort varsel om oppstart av planarbeid for plan 2205, detaljregulering for Biskop Bangs gate 13. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et leilighetsbygg med... Les mer »