saltlake buss bodø

Innstilt skoleskyss i Rana fredag

Skoleskyssen i Rana kommune er innstilt også fredag. Dette på grunn av dårlig vær og vanskelige kjøreforhold, opplyser NRK. Boreal, som leverer skoleskyss, skal gjøre en ny vurdering fredag kl. 12:00, ifølge... Les mer »

Rana kommune er tildelt status som nasjonalparkkommune

Miljødirektoratet har godkjent Rana kommune som aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker». Målet for merkevaren «Norges nasjonalparker» er flere besøkende, bedre vern og større verdiskaping. Nasjonalparkkommunen har ansvar for å legge til rette... Les mer »
skatt

Rana kommune sitt budsjettet for 2022 ut på høring

Formannskapet vedtok i møte 30. november 2021 å legge ut formannskapets vedtatte forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 på høring, opplyser Rana kommune. Frist for innspill er 13.12.2021, forslaget skal behandles... Les mer »

Kommunebudsjettet preges av at Rana-samfunnet står ved et veiskille

Rådmann Robert Pettersen legger frem en budsjett- og økonomiplan der optimisme og ønske om vekst balanseres mot dagens kommuneøkonomi, melder Rana kommune i en pressemelding. Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2022... Les mer »

Rana kommune ønsker innspill til gatenavn på Øver-Gruben

Regulert gate på Øver-Gruben skal navnsettes etter stedsnavnloven.  Publikum inviteres nå til å komme med forslag til navn innen 13. november 2021, opplyser Rana kommune. Grubåsen strekker seg vestover og ligger oppom... Les mer »
fly reise ferie

VIDEO: Ny flyplass – Første grana felt på Hauan av ordfører Geir Waage

Fredag 3. september ble den første grana felt på Hauan der den nye store flyplassen på Helgeland skal ligge. Den første grana ble felt av ordfører i Rana, Geir Waage, opplyser Rana... Les mer »

Invitasjon til innbyggermøter om kulturminneplan for Rana

Som et ledd i planprosessen inviterer Rana kommune til åpne innbyggermøter om kulturminneplan for Rana. Møtene er åpne for alle. Spesielt ønskes grunneiere og eiere av eldre bebyggelse velkommen, opplyser kommunen. Møtene gjennomføres på... Les mer »

Høring om samiske parallellnavn i Rana

​Rana kommune har nå høring i navnesak om samiske parallellnavn (sak2029/2010). Sametinget har gitt sin foreløpige tilrådning om skrivemåte for samiske paralellnavn. Høringsfrist er 17. september 2021, opplyser kommunen. ​Saken og høringen... Les mer »
jakt

Nå kan du ta jegerprøveeksamen i Rana

​Har du ikke fått tatt jegerprøveeksamen etter endt kurs? Rana kommune gir deg nå muligheten den 1. september i kommunestyresalen i rådhuset. For å kunne ta jegerprøveeksamen må du melde deg opp... Les mer »
drikkevann

Kokepåbudet i Rana utvides

Drikkevannet må kokes på grunn av risiko for bakterier. I tillegg til tidligere varslet Skansen og Langmoheia, gjelder kokepåbudet nå også for nedre Gruben, Steinbekkhaugen, Sagbakken, Revelmyra og Selfors, opplyser Rana kommune.... Les mer »