Ny avtale: Nordland fylkeskommune skal samarbeide med Frivillighet Norge

nfk

Nordland fylkeskommune og Frivillighet Norge har gått sammen om en intensjonsavtale. – Frivillighetsarbeidet er en hjørnestein i samfunnet vårt. Dette må fylkeskommunen bygge opp under, sier fylkesråd Christian Torset (bildet). 

Frivillighet Norge er samarbeidsforumet for frivillige organisasjoner. De skal aktivt fremme frivilligheten og de frivillige organisasjonenes interesser i samfunnet.

– Og de arbeider aktivt for å stimulere til økt frivillig innsats til beste for den enkelte og samfunnet. Sammen kan vi bidra til å videreutvikle bredden i det frivillige arbeidet i Norge, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Intensjonsavtalen som skal bidra til et tettere samarbeid mellom Frivillighet Norge og Nordland fylkeskommune, har blant annet mål om å styrke bredden av frivilligheten i fylkeskommunen og i kommunene. I tillegg skal avtalen stimulere til et mangfold av inkluderende organisasjoner og mer aktivitet i frivillige organisasjoner regionalt og lokalt. Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen er opptatt av at kommunene utarbeider lokal frivillighetspolitikk og strategi, og da i dialog med frivilligheten.

– Frivilligheten har viktige merverdier som gagner hele samfunnet vårt.  Ved at offentlig og frivillig sektor jobber tettere sammen, kan vi løfte opp hvor viktig det frivillige arbeidet er i vår samfunnsstruktur. Det kan bidra til å bevisstgjøre både kommuner, politikere og frivillige organisasjoner, poengterer Johnsen.

Johnsen er opptatt av at de frivillige organisasjonene også gjør en viktig jobb for å forebygge ensomhet og skape inkludering i samfunnet. 
–  Samarbeidet er også med på å konkretisere fylkeskommunens frivillighetsstrategi. Begge parter ønsker helt konkret å styrke frivillig sektor, slik at det frivillige arbeidet fortsatt skal kunne bidra til sterke og levende lokalsamfunn, underbygger Johnsen.

Frivillighet Norge bidro i utarbeidelse av Nordland fylkeskommunes frivillighetsstrategi, og har stilt som foredragsholder på webinarer og konferanser i regi av fylkeskommunen flere ganger.

– Fylkeskommunens frivillighetspolitikk skal være en pådriver i organiseringen av frivilligheten i kommunen, også frivilligsentralene. I denne pådriverrollen, vil et samarbeid med Frivillighet Norge være positivt, underbygger Torset.

I forslag til Handlingsprogram 2023 til regional folkehelseplan er det foreslått å styrke kunnskapsgrunnlaget om frivilligheten i Nordland. Frivillighet Norge vil være en viktig sparringspartner i dette arbeidet.

– Det handler blant annen om rekruttering og inkludering av flere i de frivillige organisasjonene. Et område som ble aktualisert etter pandemien, der det oppleves stor nedgang både i antall frivillige og av deltakere inkludert i regi av frivilligheten, avslutter fylkesråd Christian Torset.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.