Foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen

rettigheter

Noen gjør mer for rettssikkerheten enn andre. Noen kjemper hardere for at loven skal være lik for alle, at alle skal ha samme mulighet for å få de rettighetene lov- og regelverket gir dem.

Det er disse Juristforbundet ønsker å trekke fram som eksempler og helter – som verdige til Rettssikkerhetsprisen 2020.

Rettssikkerhetsprisen skal tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å:

  • Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.
  • Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.
  • Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.
  • Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

Prisen er på kr 100 000,-. Den deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 24. september 2020.

Juryen for Rettssikkerhetsprisen består av:

  • Anders Anundsen, advokatfullmektig i advokatfirmaet Lønnum DA, tidl. justisminister.
  • Eirin Eikefjord, journalist og kommentator i Bergens Tidende.
  • Anine Kierulf, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, spesialrådgiver ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.
  • Susann Funderud Skogvang, lagdommer i Hålogaland lagmannsrett.
  • Jon Wessel-Aas, partner/advokat (H) i Advokatfirmaet Lund & Co DA, medlem av Advokatforeningens hovedstyre.

Forslag til kandidater sendes Juristforbundet, att: Jan Lindgren på e-post jl@juristforbundet.no, alternativt Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo. Forslagene må inneholde kandidatens navn, kontaktinformasjon og en skriftlig begrunnelse.

Frist for nominering er 3. april 2020.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.