Vy skal drive togtrafikken på hele Østlandet

vy

–  Vi får et mer helhetlig togtilbud til kundene på Østlandet til en rimeligere kostnad for samfunnet. I løpet av de neste ti årene blir det flere avganger og bedre plass om bord, særlig for pendlerne, men også for fritidsreisende og de som skal ut og fly, sier konserndirektør for tog, Erik Røhne.  

I dag ble det kjent at Jernbanedirektoratet vil gå videre med Vy som operatør for hele togtrafikken på Østlandet de neste ti årene.  

 Vi er veldig glade for at Vy inviteres til sluttforhandlinger om å drive togtrafikken på hele Østlandet de neste ti årene, og at Jernbanedirektoratet ser de store fordelene dette gir for både kundene og samfunnet, sier Røhne.

I tilbudet vårt legger vi vekt på at alle kunder skal ha et godt og sammenhengende tilbud, og at reiser til og fra Oslo lufthavn skal være tilgjengelig for hele Østlandet, uten togbytter. 

 Åpningen for å se både våre og Flytogets ruter i sammenheng fra 2028, gir helt nye muligheter. Ruteforslaget vårt gir både et bedre togtilbud og et bedre driftsopplegg enn det som er mulig i dag. Dette gagner både pendlere og reisende til og fra flyplassen, sier Røhne.

I fjor ble Vy valgt som foretrukket forhandlingspart på Østlandet 1, mens Flytoget ble valgt for Østlandet 2. Vy har hele tiden argumentert for at en samlet togdrift på Østlandet er det beste for kundene og samfunnet. Før jul sendte Vy et brev som skisserte hvordan togtrafikken på Østlandet kan driftes samlet, og ble på bakgrunn av dette invitert til å levere et forpliktende, samlet tilbud.  

En oppsplitting av togtilbudet på Østlandet ville gått ut over kundene og samtidig gitt høyere kostnader, lavere effektivitet og økt sårbarhet.  

  Togdriften på Østlandet er tett sammenvevd, og det er til alles fordel at dette drives samlet. Kundene får en enklere hverdag ved å ha ett selskap å forholde seg til og vi kan bruke tog og personell på tvers av ulike linjer, som vil gjøre håndteringen av uforutsette hendelser enklere, sier Røhne. 

– Nå ser vi frem til å gå inn sluttforhandlinger med Jernbanedirektoratet om alle detaljene i tilbudet og gleder oss til oppstart, sier Røhne.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.