– Nesnasamfunnet kan ikke stå på vent !

nfk

– De statlige omstillingsmidlene til Nesna kan ikke stoppes allerede i 2023, mener Ingelin Noresjø, gruppeleder for KrF i Nordland fylkesting. Hun tror reetableringen av Campus Nesna vil ta mange år, og at resten av samfunnet ikke kan stå på vent i mellomtida. 

– Storsamfunnet kan ikke stoppe opp i påvente av at den høyere utdanningen kommer på plass igjen, sier Noresjø, og viser til at storsamfunnet ikke kan stoppe brått alle prosessene som er satt i gang. Hun er opptatt av at fremdriften må holdes oppe på det som allerede er startet opp. Nå ber hun fylkestinget støtte henne i kravet til Regjeringen om å opprettholde de statlige omstillingsmidlene til Nesna.

Noresjø viser til at Nesna har vært et fyrtårn for utvikling av kunnskap og lærerkompetanse i Nordland i mer enn 100 år, og at nedleggelsen av Campus Nesna gjennom årets valgkamp kanskje var den fremste distriktssaken som pekte mot at nødvendige reformer må føre til robuste, og ikke nedlagte distrikt.

– Jeg forventer at Nord universitet nå bruker all sin kraft til å reetablere Campus Nesna som et faglig fyrtårn for lærerutdanninger på Helgeland, sier Noresjø, og håper hun får med seg resten av fylkestinget på det. 

KrF-politikeren forventer også at Nord universitet nå reetablerer tilliten i Nesnasamfunnet, men påpeker at universitetet først og fremst trenger en finansieringsmodell som gjør det mulig å bygge opp utdanningen. 

– Dette må også Regjeringen følge opp. Den må evne å tenke to tanker samtidig – høyskolemiljøet må bygges opp igjen samtidig som nye og spennende arbeidsplasser kan etableres gjennom omstillingstiltakene som allerede er satt i gang, avslutter Noresjø.   

Under følger uttalelsen som KrF ber resten av Nordland fylkesting om å støtte opp om:

 Nesna har vært et fyrtårn for utvikling av kunnskap og lærerkompetanse i Nordland i mer enn 100 år. Nedleggelsen av Campus Nesna var gjennom årets valgkamp kanskje den fremste distriktssaken om at nødvendige reformer må føre til robuste og ikke nedlagte distrikt. 

Fylkestinget i Nordland registrerer at regjeringen pålegger Nord universitet å reetablere høyere utdanning på Nesna forankret i kongelig resolusjon.  

Fylkestinget understreker at vi har forventning og tillit til at Nord universitet nå bruker all sin kraft til å reetablere Campus Nesna som et faglig fyrtårn for lærerutdanninger på Helgeland. Fylkestinget har en positiv forventning til at Nord universitet nå reetablerer tilliten i Nesnasamfunnet, men universitetet behøver først og fremst en finansieringsmodell som gjør det mulig å bygge opp utdanningen. Dette må regjeringen følge opp.  

Nedleggelsen av høgskoleutdanningen på Nesna førte til at Nesna ble en statlig omstillingskommune, hvor siktemålet var å etablere 250 nye kompetansearbeidsplasser. Dette innebærer en stor og tung prosess med lang tidshorisont som vil kunne bidra til å gi Nesna flere ben å stå på for framtiden. 

Fylkestinget mener derfor det er svært uheldig at de statlige omstillingsmidlene skal stoppe allerede etter 2022. Reetableringen av Campus Nesna vil ta mange år før den når opp til den kraften den hadde som Høgskolen i Nesna. Det er derfor viktig at storsamfunnet ikke brått stopper alle prosessene de har satt i gang, men opprettholder fremdriften på det som allerede er startet opp. Fylkestinget ber derfor regjeringen opprettholde de statlige omstillingsmidlene til Nesna. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.