Nei til vindkraft til havs på Helgeland

nfk

– Målsettingen om utbygging av 30 GW vindkraft til havs utgjør det største naturinngrepet i Norge noensinne, og vil kreve enorme økonomiske ressurser som kan brukes mer fornuftig, heter det i en uttalelse i fylkestinget fra Rødt og Industri- og næringspartiet.

I uttalelsen ber de to partiene om at havvind-utbyggingen på Helgeland ikke realiseres:

Slik er uttalelsen i sin helhet;

«Nei til havvind på Helgeland

Nordland fylkesting ber om at planlagt havvind-utbygging på Helgeland skrinlegges. For fremtidig bosetting og næringsliv Nordland er det avgjørende å ta vare på våre naturgitte fortrinn med rimelig, fornybar kraft, rike fiskeressurser og biologisk mangfold og kystnatur i verdensklasse.

Nordland fylkesting understreker at utbygging av havvind forutsetter en strømpris på minimum 2 kr per kWH. En mangedobling av strømprisen vil true Nordlands kraftforedlende industri, som er avhengig av rimelig kraft. Ifølge strategisk konsekvensutredning vil utbygging av havvind i dette området også komme i konflikt med fiskeri og biologisk mangfold. 
I dag har Helgeland et betydelig kraftoverskudd, og det er ingen umiddelbar nødvendighet med ytterligere kraftutbygging i dette området.  Nordland fylkesting presiserer at estimatet til Olje og gassklynge Helgeland og Aker Solutions om at det skal være behov for opptil 13,5 TWh ny kraftutbygging på Helgeland innen 2030, tilsvarer kraftbehovet til mer enn 500 000 husstander, nærmere 20 ganger det som finnes av husstander på Helgeland.

Nordland fylkesting vil påpeke at utbygging av vindkraft til havs hverken er sosialt, økonomisk eller miljømessig bærekraftig. Spesielt ikke når det går på bekostning av unik kystnatur, kraftforedlende industri, og klimavennlig og lønnsom høsting av sjømat.

I sum vil målsettingen om utbygging av 30 GW vindkraft til havs utgjøre det største naturinngrepet i Norge noensinne, og vil kreve enorme økonomiske ressurser som kan brukes mer fornuftig. Å bruke begreper som «et nytt industrieventyr» om havvind er misvisende, all den tid utbyggingen vil kunne medføre industridød i våre viktigste industri- og eksportfylker.

Nordland fylkesting oppfordrer regjeringen om å skaffe tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene, både kortsiktige og langsiktige før regjeringen går videre med av konsekvensutredninger og konsesjonstildelinger. Vi ber om at områder for vindkraft til havs i Nordland ikke åpnes, og at hensynet til eksisterende industri, fiskeri, folk og natur veier tyngre enn fagre løfter fra vindkraftlobbyen og kapitalsterke aktører som har alt å tjene på at politiske beslutningstakere setter seg på toget før de har sjekket hvor det går.»

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.