Innovasjonsteam skal hjelpe Andøy med å tette boliggapet

eiendom

Fremtidens Andøy trenger både nye boliger og bedre møteplasser. Et innovasjonsteam skal nå hjelpe kommunen med å finne nye løsninger.

Innovasjonsteamet som er plukket ut består av arkitektkontoret Lala Tøyen og designbyrået Travers. De mottar nå 400 000 kroner i støtte fra Gnist-programmet, som er et samarbeid mellom Nordic Edge, DOGA, OsloMet, Futurebuilt og landets fylkeskommuner. Innovasjonsprogrammet hjelper kommuner med å jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling.

– Andøy kommunes svært kompetente administrasjon får nå tilført ressurser som vil støtte og utfordre både kommunen, de store samfunnsaktørene og lokalmiljøet i Andenes til å utforske boligutfordringen på nye måter, sier Ingeborg Apall-Olsen, prosjektleder for Gnist og rådgiver i DOGA.

Andøy kommune står midt i en brytningstid. Forsvaret er i ferd med å trappe ned mye av sin virksomhet på øya. Samtidig er mye omtalte Andøy Spaceport snart på plass, med alle mulighetene dette gir til lokalsamfunnet.

Disse mulighetene vil kommunen nå utforske. Ikke minst ønsker de gode forslag til hvordan de strukturene Forsvaret etterlater seg kan transformeres til boliger for nye arbeidere i romfartsindustrien.

Innovasjonsteamet som har fått jobben består av arkitektkontoret Lala Tøyen og designbyrået Travers. Begge har bred erfaring med å jobbe tverrfaglig med stedsutvikling. De vant oppdraget i hard konkurranse med tilbydere fra hele landet.

I forslaget skisserer innovasjonsteamet en designdrevet innovasjonsprosess som samler og mobiliserer lokale krefter i Andenes. Ved hjelp av befaringer, møter og intervjuer skal prosjektet opparbeide seg oversikt og innsikt i ressurser, behov og muligheter. Resultatet skal gjøre kommunen bedre rustet til å tette boliggapet og skape gode møteplasser på øya.

«Gjennom både oppgaveforståelse og prosessbeskrivelse viser dette tilbudet at koblingen designmetodikk og arkitekturkompetanse gir grobunn for veldig spennende innovasjonsprosesser,» slår kommunens prosjektleder, Kaia Ingelill Aune, fast.

Ingeborg Apall-Olsen i DOGA forteller at Gnist-prosessen støtter samskaping i en tidlig fase mellom kommuner, lokale krefter og team bestående av designere, arkitekter, stedsutviklere og andre innovasjonsaktører.

– En del komplekse utfordringer går igjen i mange norske kommuner. For eksempel utfordringer knyttet til boligsammensetning, areal- og eiendomsforvaltning og mistillit i utviklingsprosesser. Vi erfarer at design- og arkitekturmetodikk kan brukes effektivt for å belyse og finne løsninger for denne typen stedsspesifikke utfordringer, sier hun.

Apall-Olsen påpeker at selv om situasjonen med Forsvaret og romfartsatsningen er unik for Andøy, er behovet for å jobbe med denne typen transformasjon til stede i hele landet

– Vi tror derfor at Andøy-prosjektet kan bli et forbilde for svært mange kommuner og eiendomsforvaltere i både offentlig og privat sektor, sier hun.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.