NRC Group viser fortsatt sterk vekst og blir størst i Norden

nrc

NRC Group leverer nok et kvartal med sterk omsetningsvekst og økt lønnsomhet i Norge. Resultatene fra den svenske virksomheten er også tilfredsstillende, men preges i kvartalet av nedskrivninger i datterselskapet SBB. I tredje kvartal ble dessuten selskapets visjon om å bli den ledende baneentreprenør i Norden virkelighet.

Kjøpet av VR Track Oy i Finland gjør NRC Group til Nordens største entreprenør innen vedlikehold, nybygging og rehabilitering av banerelatert infrastruktur.

NRC Group hadde inntekter på 851 millioner kroner i kvartalet, en økning på 10% sammenlignet med samme periode i fjor. EBITDA var 72 millioner kroner justert for oppkjøpskostnader. Det tilsvarer en justert EBITDA-margin på 8,4%.

Mens den norske enheten viser solid vekst og sterk bedring i inntjening har man i Sverige måttet gjøre en del tiltak i SBB, jernbaneselskapet NRC Group kjøpte i 2017. Selskapet har ikke levert på prosjekter i henhold til forventning og tiltak er iverksatt for å bedre lønnsomheten. Ledelsen er byttet ut og man har hatt full gjennomgang av alle prosjekter som SBB har hatt i sin portefølje. På bakgrunn av dette valgte NRC Group å justere ned forventet inntjening på prosjektene i tredje kvartal. Det medførte at SBB viste en EBITDA på -18 millioner i kvartalet.

Vi hadde et meget godt kvartal i Norge med høy aktivitet og god produksjon. NRC Group i Sverige leverer også godt, unntaket er altså SBB som skuffer. Når vi neste år får inn VR Track i vår svenske enhet vil vi styrke oss ytterligere, spesielt på vedlikeholdssiden, og vi vil være veldig godt posisjonert for veksten vi ser komme i Sverige, forklarer konsernsjef i NRC Group, Øivind Horpestad.

Størst i Norden
– Vi har gjennom kvartalet jobbet for fullt med oppkjøpet av VR Track, som nylig ble annonsert. Med dette blir vi Nordens desidert største selskap innen konstruksjon og vedlikehold av baneinfrastruktur, noe som har vært vår uttalte visjon siden vi startet NRC Group. Vi blir nå mer enn 2 450 medarbeidere hvorav et stort antall har spesialkompetanse. Videre har vi en proforma omsetning siste 12 måneder på 6,2 milliarder kroner og en proforma ordrebok på mer enn syv milliarder kroner fordelt på Norge, Sverige og Finland. Vi tar dermed et kraftig grep om det nordiske markedet. Med forbedret konkurransekraft, legger vi grunnlaget for videre vekst, sier Øivind Horpestad.

– Vi har sterk tro på kraftig vekst i markedet i tiden som kommer. Det totale vedlikeholdsetterslepet på jernbane i Norge, Sverige og Finland er beregnet til nær 50 milliarder kroner. Myndighetene i både Norge, Sverige og Finland viser kraftig satsning på infrastruktur, og samlet er det planlagt investert mer enn 50 milliarder årlig i de tre landene hva gjelder jernbane de neste 10 år. I tillegg skal det investeres betydelig i trikk- og t-bane-utbygging i alle tre land. Vi har nå en helt unik posisjon i Norden og er overbevist om at dette vil gi utslag allerede i 2019, fortsetter Horpestad.

Høy aktivitet og viktig satsing på miljø
Konsernet signerte i kvartalet nye kontrakter til en verdi av 853 millioner kroner, noe som ga en ordrebok i utgangen av kvartalet på 3,4 milliarder kroner og en proforma ordrebok på syv milliarder kroner.

Den høye anbudsaktiviteten fortsetter, med fokus på flerfaglige prosjekter. Et godt eksempel på en slik kontrakt er oppdraget for rehabilitering av Storgata i Oslo for Bymiljøetaten verdt 360 millioner kroner, som NRC Group vant tidlig i oktober. Det ventes fortsatt tildeling av flere større prosjekter i tiden fremover, mens utførelsen av disse i hovedsak vil skje fra 2019 og senere.

Miljø har alltid hatt en høy prioritet i NRC Group. I tredje kvartal kjøpte selskapet NSS Holding AS, som arbeider med miljøkartlegging, riving, sanering og gjenvinning, samt transportselskapet Gunnar Knutsen AS, som har fokus på logistikk og massehåndtering for entreprenør- og anleggsbransjen. Miljø er nå etablert som en egen fagdisiplin og NRC Group vil satse på å videreutvikle miljøfaget innen entreprenørbransjen.

– Vi har alltid hatt høyt fokus på bærekraft og miljø i våre leveranser. Vi har nå tatt et sterkere grep om denne del av verdikjeden og sikret oss ytterligere kompetanse, ekspertise og kapasitet som vil gjøre oss enda sterkere og bedre innen miljø, avslutter konsernsjefen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.