Godtar ikke at tarmkreftkirurgi fjernes fra Mo i Rana

lege

Styret i Helse Nord skal 22. juni behandle saken om tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset. Innstillingen fra administrerende direktør i Helse Nord er at tarmkreftkirurgien skal legges til Mo i Rana midlertidig fra høsten 2022 for så å overføres til Sandnessjøen i 2024 forutsatt at kompetanse og ressurser er på plass i hovedsykehuset til den tid.

– Vi kan ikke akseptere et vedtak i styret i Helse Nord som betyr at tarmkreftkirurgien skal flyttes fra Mo i Rana til Sandnessjøen i 2024. Konsekvensen av et slikt vedtak er at Rana kommune sitt engasjement i byggingen av Nye Helgelandssykehuset opphører med øyeblikkelig virkning, sier Geir Waage, ordfører i Rana kommune.

Ordføreren understreker at Rana har akseptert foretaksvedtaket som bestemte at hovedsykehuset skal ligge i Sandnessjøen, at ledelsen skal holde til i hovedsykehuset og at hovedsykehuset skal ha det bredeste faglige tilbudet ved at tilbudene som er i Mosjøen overføres dit. I tillegg planlegges det flytting av stab- og støttefunksjoner fra Mo i Rana og Mosjøen til Sandnessjøen. Nå er grensen nådd for Rana.

– Forslaget er uakseptabelt. Det betyr en styrt nedbygging av sykehuset i Mo i Rana faglig. Det er direkte i strid med foretaksvedtaket om Nye Helgelandssyklehuset, der det tydelig står at også sykehuset i Mo i Rana skal videreutvikles og styrkes, sier Geir Waage.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Ranaposten Ranaposten