Fem ønsker å bygge indrefileten på Helgeland

Statens vegvesen

Fire norske og en utenlandsk entreprenør ber om å få levere tilbud på ny E6 Trøndelag grense–Lille Majavatn.

Statens vegvesen skal nå gjennomgå søknadene og invitere de 3 best kvalifiserte leverandørene til å delta i konkurransen.

Kontrakten det skal konkurreres om er en totalentreprise og konkurransen vil bli gjennomført med forhandlinger. Det tas sikte på å tildele og signere kontrakt løpet av november 2022. Fysisk anleggsstart er planlagt i løpet av våren 2023, med overlevering av ferdig veg i oktober 2024.

Arbeidene omfatter prosjektering og bygging av omkring 9,6 kilometer ny E6 med fartsgrense 90 km/t på strekningen Trøndelag grense-Majahaugen og Flyum-Kappfjellia. Ny veglinje går stort sett i jomfruelig terreng utenfor eksisterende E6.

I tillegg skal strekningen Kappfjellia-Lille Majavatn klargjøres for 90 km/t. Det er sanering av avkjørsler, bygging av sideveger samt noe bearbeiding av sideterreng som skal utføres på denne strekningen.

– Her ligger det an til en rask og effektiv utbygging fordi det meste av vegen ligger i jomfruelig terreng uten større utfordringer. På Helgeland har vi god erfaring med å utvikle og gjennomføre våre kontrakter i tett samspill med entreprenørene. Det sier prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland.

Statens vegvesen har satt av drøyt 500 millionerkroner til de to parsellene.

Når de siste to strekningene står ferdig har Statens vegvesen siden oppstarten i 2015 bygd og utbedret 142 kilometer ny vei gjennom Helgeland. Av dette vil hele 120 kilometer være 90 sone. E6 fra Nordland grense til nord på Saltfjellet vil da med få unntak ha gjennomgående god eller høy standard. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.