Nordland med i kampen om havvind

nfk

En utredning fra NVE om mulige havvindområder blenylig overlevert olje- og energiministeren. – Det er viktig at Nordland er med fra starten. Derfor er det bra at Ytre Helgeland er med i utredningen.

Fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide, er svært fornøyd med at Ytre Helgeland er et av de største av 20 områder som ifølge NVE kan bygges ut.

– På samme måt som da olje-feltene ble bygget ut, er det viktig å være med fra starten. Det er helt avgjørende for hvor store ringvirkninger vi kan få i Nordland, sier fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide.

En direktoratsgruppe ledet av NVE, og bestående av Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Kystverket, Oljedirektoratet og Forsvarsbygg, har hatt i oppdrag å lage en tidsplan som legger til rette for at neste tildeling av areal til havvind kan skje i 2025, og har også i oppdrag å foreslå områder for havvind som muliggjør tildeling av arealer tilsvarende 30 GW havvind innen 2040.

– 18 av de 20 områdene, deriblant Ytre Helgeland må ifølge NVE inn i et ordinært løp, med strategisk konsekvensutredning som skal på høring før en eventuell utbygging. Etter tidsplanen NVE har satt opp, mener de det ikke er realistisk å rekke tildeling i 2025 for 18 av de utvalgte områdene. Men fra fylkesrådet vil vi jobbe aktivt for at Ytre Helgeland kan komme i betraktning allerede ved første utlysning, understreker Eide.

Eide er likevel svært glad for at Nordland nå er med, på linje med de andre områdene langs Norges langstrakte havområder, når neste tildelingsrunder skal opp til behandling.

– Kunnskapsgrunnlaget fra NVE utgjør en viktig del av regjeringens arbeid med å åpne nye områder for fornybar energiproduksjon til havs. Før regjeringen åpner opp for nye områder, vil de diskutere NVEs forslag med aktørene som påvirkes av kraftproduksjon til havs, påpeker Eide.

Totalt er det identifisert arealer tilsvarende 54 000 kvadratkilometer. Dette er 6 til 13 ganger mer enn det nødvendige utbyggingsarealet for 30 GW, avhengig av kapasitetstetthet og utnyttelsesgrad. Fylkesråd for plan og næring, Linda Helén Haukland, påpeker at kunnskapsprosessene er viktige.

– Områdene er ikke uten interessekonflikter. Men utredningen peker på at det innenfor 19 av de 20 identifiserte områdene vil være mulig å bygge ut prosjekter, som både tar hensyn til arealverdier og som kan sameksistere med andre interesser, sier fylkesråd Haukland.

Før en eventuell åpning av områder, vil det hentes inn ytterligere kunnskap gjennom en strategisk konsekvensutredning.

– Jeg er svært optimistisk. Det blir lagt ned et grundig arbeid for å finne de beste områdene for utbygging av havvind. Når et så stort område utenfor Nordlandskysten er oppe til vurdering, forventer jeg at dette kan gi store ringvirkninger for industrien på land, avslutter fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.