Allan Ellingsen fra Bodø fikk rapport om fremtidens transport

Samferdselsdepartementet

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Allan Ellingsen (FrP), mottok tirsdag rapporten Transport21. Den er et innspill til strategi for forskning, utvikling og innovasjon i transportsektoren, rettet mot myndigheter, FoU-aktører og næringsliv.

– Vi trenger ambisjoner, nye tanker og avansert transportteknologi for å løse fremtidens utfordringer i norsk samferdsel. Denne rapporten gjør det enklere for oss å målrette innsatsen på forskning og ny teknologi, sier statssekretær Ellingsen.

Rapporten er bestilt av Samferdselsdepartementet og gir råd om hvordan Norge best kan innrette innsatsen for forsking, utvikling og innovasjon i samferdselssektoren. Den er utarbeidet gjennom en såkalt 21-prosess i regi av Forskningsrådet, med bidrag fra representanter for næringsliv, FoU-aktører, og myndigheter. Regjeringen har tidligere satt i gang andre 21-prosesser, som Digital21, Energi21 og Maritim21.

– Teknologisk utvikling vil skje i et større tempo enn vi noen gang har sett. Det er mitt håp at norsk industri og næringsliv leser denne rapporten og fremover arbeider tett med norske forskningsmiljøer. Regjeringen satser formidabelt på samferdsel og det er utvilsomt mange muligheter for norsk industri som åpner seg, samtidig som innovasjon er sentralt for å få mer samferdsel for pengene. Rapporten vil også ha verdi i utviklingen av Nasjonal transportplan 2022-2033, sier Ellingsen.

Transportsektoren er i stor endring og det finnes mange muligheter for utvikling av nye tjenester og løsninger basert på kompetansen og ressursene vi besitter i Norge. Samarbeid mellom de ulike aktørene og fagmiljøene vil være viktig, heter det i rapporten.

Transport21 bygger på en visjon der fremtidens transportsektor er utviklet slik at den er bærekraftig og understøtter behovene til befolkningen og næringslivet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.