Svært alvorlige funn i granskingsrapport av Mattilsynet

mattilsynet

KPMG har tirsdag levert en granskingsrapport om Mattilsynet som blant annet avdekker utfordringer med organisering og styring av tilsynsarbeidet. Mattilsynet har startet jobben med å følge opp rapporten.

– Funnene i granskingsrapporten er svært alvorlige. De viser at vi må forbedre måten vi jobber på som organisasjon. Granskingen har avdekket systematiske svakheter i Mattilsynet, og dette tar jeg umiddelbart tak i, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Granskingen har blant annet sett på om Mattilsynet i grønn og blå sektor har godt nok system og rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn.

– Jeg har hatt denne jobben i drøyt tre uker, og det er for tidlig for meg å si noe om hvorfor Mattilsynet har havnet i denne situasjonen. Det viktigste for meg er at vi nå gjør noe med det, sier Godal, som tiltrådte stillingen som administrerende direktør i Mattilsynet 18. november.

For Mattilsynet blir det spesielt viktig å få til bedre dialog og kommunikasjon på tilsyn og med næringene mer generelt, iverksette tiltak som bidrar til å gjøre regelverket mer forståelig og enklere å etterleve, og tiltak som bedrer styring av planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn.

– Jeg har opprettet en innsatsgruppe for å sikre tempo og kraft i gjennomføringen av tiltak for å bli bedre. En gjennomgående tilbakemelding i rapporten er nettopp at vi må øke tempoet på forbedrings- og utviklingsarbeidet for å styrke Mattilsynet og det tar vi tak i med en gang, sier Godal.

Granskingen har sett på Mattilsynet som organisasjon og system, og ikke gjort faglige vurderinger av hvert enkelt vedtak eller enkeltsaker. Rapporten anbefaler flere tiltak og på noen av områdene har Mattilsynet selv avdekket utfordringer og tatt grep.

– Ansatte i Mattilsynet har generelt høy kompetanse og gjør mye godt arbeid. Denne kompetansen skal vi bruke på en bedre måte framover med tydelig ledelse og god styring. Mattilsynet har et viktig samfunnsoppdrag med å sikre blant annet trygg mat, trygt drikkevann og god velferd og helse hos fisk og landdyr. Oppdraget berører alle landets innbyggere. Oppfølging av funnene i granskingsrapporten vil være svært viktig i den videre utviklingen av Mattilsynet, sier Godal.

– Som tilsynsmyndighet er vi avhengig av tillit – både fra storting og regjering, men ikke minst fra de vi fører tilsyn med og befolkningen for øvrig. På vegne av Mattilsynet er jeg lei meg for at vi ikke er der i dag, men dit skal vi, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.