750 000 kroner til trygt skolevalg i Nordland

surveys

Nordland fylkeskommune påtar seg ansvaret rundt organiseringen av skolevalget i Nordland i 2023, og bidrar i tillegg med å dekke reiser med buss, båt og ferge for de unge politikerne som skal delta.

– Etter det vi kjenner til, er Nordland i en særstilling i Norge når det gjelder å legge ressurser på bordet for å gjennomføre skolevalg, sier en stolt fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen.

Hun mener satsing på skolevalgene er et viktig tiltak mot synkende valgdeltakelse og manglende medvirkning i samfunnet. Derfor er hun svært glad for at fylkesrådet prioriterer å bevilge penger til nettopp dette.

– Skolevalgene har vært arrangert i Norge siden 1989, og skolene i Nordland har vært aktive deltakere i alle år siden oppstart. Styrket deltakelse ved skolevalg kan bidra til at politikk og demokrati settes på dagsorden hos unge og at det etableres gode holdninger til valgdeltakelse. Derfor er skolevalgene så viktig, sier Bøkestad Andreassen

Allerede i 2011 tok fylkeskommunen som skoleeier et større ansvar for planlegging og gjennomføring av skolevalgene Den første versjonen av Skolevalg-kokeboka ble laget i denne perioden, og er blitt revidert flere ganger siden. Trygg transport i regi av Nordland fylkeskommune, har vært gjennomført siden 2017.Arbeidet har siden 2019 blitt ivaretatt som en del av valgforberedende arbeid ved fylkestingets kontor. I 2021 ble det som følge av coronaepidemien lagt ytterligere ressurser til, for å ta hensyn til sikkerheten til de unge politikerne på turne i fylket. Denne kostnaden ble dekket over budsjettet til Fylkestinget og Fylkestingets kontor – som på grunn av pandemien hadde reduserte utgifter til reiser.

Dette ble svært godt mottatt av ungdomspolitikerne, og et flertall av ungdomspartiene ønsker å videreføre ordningen fra 2021. Fylkestingsrepresentant Kassandra Petsa fra Fremskrittspartiet tok opp temaet på vegne av disse i en interpellasjon under fylkestinget i februar i år.

– Det er viktig for meg at vi ivaretar unge politikere på en god måte. Det vil styrke demokratiet, og kan også bidra til at ungdomspolitikerne blir værende aktive i politikken. Derfor er jeg veldig glad for at interpellasjonen min førte frem, og at Nordland nå går frem som et stjerneeksempel på å bidra til ungdomsmedvirkning. sier hun.

Midlene skal brukes til å dekke transport for ungdomspolitikere som deltar på skolevalgturneen, og overnatting og kost for inntil to ungdomspolitikere fra hvert av de ni partiene som er valgt inn til Nordland fylkesting i perioden 2019-2023.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.