20 år med nullvisjonen har reddet mange menneskeliv

ambulansebil

15. februar er det 20 år siden nullvisjonen om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd ble vedtatt i Norge. Med nullvisjonen skiftet innretningen av innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet.

– Med nullvisjonen fikk vi en helt ny innretning for transportpolitikken. Nullvisjonsarbeidet er fundert på en kunnskapsbasert felles innsats og en erkjennelse av at ett hvert menneske er unikt og uerstattelig. Det har reddet mange liv disse 20 årene. Og det vil fortsette å redde liv, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Fra å arbeide med tiltak mot alle typer ulykker, begynte man med en målrettet innsats for å hindre de mest alvorlige ulykkene med drepte og hardt skadde.

Les også:  – Utbedring av norske veier kan spare liv

– Nullvisjonen har blitt en veiviser for et kontinuerlig arbeid med etisk ryggrad. Nullvisjonen er mer enn en ambisjon om tallet 0. Vi kan ikke akseptere at så mange mister livet i trafikken hvert år. En nøkkel til de gode resultatene er at aktører på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer og interesseområder samles og enes om forpliktende tiltak for å nå de overordnede målene for ulykkesutviklingen. Dette er unikt og blir lagt merke til og trukket fram, også internasjonalt, sier Hareide.

Nullvisjonen innebærer blant annet at transportsystemet, transportmidlene og regelverket skal utformes på en måte som fremmer trafikksikker atferd hos trafikantene, og i størst mulig grad medvirker til at menneskelige feilhandlinger ikke fører til alvorlige skader eller død.

Les også:  40 prosent av dødsulykkene skjer fordi trafikanter bryter trafikkreglene

– Nullvisjonen er et av hovedmålene i transportpolitikken. Visjonen gir oss noe å strekke oss etter. Samtidig gir den en tydelig retning for innsatsen, og et klart grunnlag for å gjøre prioriteringer. Den forutsetter et langsiktig, systematisk og målrettet arbeid av alle aktører som påvirker sikkerheten i vegsystemet, sier Hareide.

2020 markerte en milepæl for trafikksikkerheten i Norge. For første gang i moderne tid ble under 100 drept i et kalenderår. Endrede reisevaner og trafikksituasjon som følge av koronapandemien kan ha medvirket til resultatet. Like fullt vitner det om at langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert arbeid over tid bærer frukter.

Les også:  Statens vegvesen: Antall omkomne på veiene doblet første halvår

– At vi akkurat har lagt bak oss et år hvor det omkom under 100 personer i veitrafikken i Norge er historisk, og vitner om at det i dag er sikrere på norske veier enn noensinne. Samtidig vet vi at for alle de som har omkommet så sitter det pårørende igjen som har opplevd et stort og umistelig tap. Vi går inn i jubileumsåret 2021 med inspirasjon til videre innsats, men også med en visshet om at vi langt fra er i mål. Fortsatt omkommer og skades altfor mange i trafikken, men med nullvisjonen som ledestjerne skal vi nærmere null, sier Hareide.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.