Dommerforeningen ber regjeringen respektere Fosen-dommen

dommerforeningen

Til tross for at det er over to år siden Høyesterett avsa dom i Fosen-saken, har ikke avgjørelsen blitt tilstrekkelig fulgt opp. Nå må regjeringen og Stortinget respektere dommen. Hvis ikke svekkes tilliten til rettsstaten, frykter Dommerforeningen.

I oktober 2021 kom dommen fra Høyesterett, som sa at vedtaket om tillatelse til vindkraftutbygging på Fosen var ugyldig. To år senere er vindkraftanleggene fortsatt i drift, noe som har ført til flere demonstrasjoner.

Dommerforeningen minner om at Høyesteretts dom er endelig straks den er avsagt. Det betyr at dommen må respekteres også i en midlertidig fase, fram til nye vedtak er truffet.

– Dette er særlig viktig når domstolene konstaterer menneskerettighetsbrudd, og den midlertidige fasen trekker ut i tid. Med andre ord er ikke situasjonen slik den har vært de siste to årene holdbar, sett fra et rettsstatsperspektiv, sier Dommerforeningens leder Kirsten Bleskestad.

Fortsatt virksomhet, til tross for ugyldige vedtak
Ansvarlig statsråd Terje Aasland sa i Stortinget i mars i år at «Høyesterett har lagt til grunn at konsesjonsvedtakene for Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen er ugyldige». Men samtidig sa han at «dommen betyr heller ikke at konsesjonene til vindkraftverkene på Storheia og Roan er falt bort».

–  Regjeringen mener altså at vindkraftselskapene som tapte rettssaken kan fortsette sin virksomhet. Dette til tross for at de opprinnelige vedtakene er ugyldige. Jeg frykter at en slik holdning er med på å svekke tilliten til rettsstaten, sier Bleskestad.

Den norske dommerforening organiserer majoriteten av landets embetsdommere. Det er sjelden foreningen uttaler seg om saker som dette, men gjør nå et unntak.

– Vårt formål er å verne om rettsstaten. Vi har derfor sendt brev til stortingspresidenten og statsministeren for å be de redegjøre for hvordan de vil sikre rettsstaten og menneskerettighetene, også i denne midlertidige fasen fram til en varig løsning på Fosen er på plass.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.