Ny undersøkelse: Vil bruke mer på forsvar

f-35

Nesten halvparten av de spurte mener at forsvarsbudsjettet er for lite, i følge en opinionsundersøkelse som Opinion nylig har gjennomført på vegne av Folk og Forsvar.

Folk og Forsvar foretar årlige meningsmålinger om nordmenns holdning til forsvar, beredskap og sikkerhetspolitikk. På spørsmålet «Synes du dagens forsvarsbudsjett i Norge er for lite, passe eller for høyt i forhold til de oppgaver som skal utføres?» svarte 45% for lite, 21% passe stort og 4% for høyt. 30% svarte «vet ikke». Det er klar kjønns-  og aldersforskjell i svarene. Hele 59% av menn og 58 % av de over 56 år ønsker å bruke mer penger på forsvar. Det kan imidlertid virke som at flere menn har gjort seg opp en mening, da andelen «vet ikke» er på hele 46% for kvinner men kun 14% blant menn.

Oppslutningen om Forsvaret er generelt høy. Hele 90% av de spurte mener at Norge bør ha et militært forsvar, og kun 2% sier nei. Det er noe større oppslutning blant menn (93%) enn kvinner (87%). De eldste over 56 år er mest positive (97%) mens det er noe lavere oppslutning i aldersgruppen 18-24 år (79%).

Verneplikten står også sterkt. Inntrykket av kvaliteten på Forsvaret har økt noe siden i fjor. Totalt mener 54% av de spurte at kvaliteten på Forsvaret er «svært god» eller «ganske god», mens tallet i fjor lå på 45%. 

Verneplikten er en viktig bestanddel i norsk forsvarspolitikk. Hele 86% av de spurte vil beholde verneplikten, og de over 56 år er mest positive (95%). Lavest oppslutning finner vi i aldersgruppen 30-39 år med 76%. Fordelt på politiske partier finner vi lavest oppslutning om verneplikten hos Rødt med 74% og høyest i Høyre med 93%.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.