180 000 folkehelsekroner til Træna

nfk

Gjennom et folkehelseprosjekt ønsker Træna kommune å styrke tilhørigheten, identiteten, deltakelsen og tryggheten til barn og unge. Nordland fylkeskommune støtter tiltaket med 180 000 kroner.

Træna kommune arbeider systematisk med å styrke og videreutvikle gode tiltak i et strategisk folkehelsearbeid. Fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset ønsker å bygge opp under det gode arbeidet som gjøres på Træna.

– I dette prosjektet ønsker Træna kommune å rette fokuset mot inkludering, attraktivitet og vil ta tak i utfordringer knyttet til demografisk utvikling. Et viktig arbeid, sier fylkesråd Torset.

I søknaden til prosjektet «Livskraft, mangfold og samhold», søker Træna kommune blant annet om midler til å opprette innendørs møteplass for barn og unge.

– I tillegg vil de utvikle varierte og gode tilpassede fritidstilbud for målgruppa, forklarer Torset.

Midlene skal også gå til kompetanseheving hos de ansatte i kommunen, bl.a. gjennom studietur og befaring hos andre kommuner.

– Og kommunen er med i et interkommunalt samarbeid innen folkehelsearbeid gjennom «Øykommuneprosjektet». Gjennom dette samarbeidet skal man kartlegge mulighetene for samarbeidstiltak i psykisk helsearbeid knyttet til barn og unge i Træna, Værøy og Røst kommune, underbygger Torset.

Folkehelsearbeidet favner nokså bredt. Disse midlene går til å styrke tilhørigheten, identiteten, deltakelsen og tryggheten til barn og unge i Træna, heter det i tildelingen til Træna kommune.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.